BULLETIN PRŮMYSLU 4.0

Robotika

a robotické aplikace 

BULLETIN PRŮMYSLU 4.0         Přehled čísel         Aktuality         Odborné příspěvky         Rozhovory         Případové studie   Pravidelné rubriky     Redakce

Vážení partneři a přátelé Národního centra Průmyslu 4.0,

roboti/roboty slaví. Jednak formálně, protože letos je to 100 let, kdy Karel Čapek poprvé použil ve své hře R.U.R. slovo robot. Ale hlavně roboty zažívají (i vlivem pandemie COVID-19) stále větší boom. Robotizuje se i mimo průmysl a mimo velké výroby. Roboty vnímáme jako nástroje, které nám mohou přinést svobodu. Téměř všude – v továrnách a výrobě, ve službách (restauracích, hotelích), sociálních službách a zdravotnictví, e-commerce, atd… mohou roboty – průmyslové, kolaborativní, humanoidní nebo třeba chatboty -  značně pomoci vytvořit bezpečná pracoviště, ovládáná vzdáleně, bez nutné přítomnosti lidí nebo s lidmi vhodně spolupracovat.