Testbed

Digitální hřiště
pro nové hráče
a technologie

Na vysokých školách, které jsou akademickými partnery Národního centra Průmyslu 4.0, vznikají unikátní testovací prostředí a infrastruktura pro Průmysl 4.0, tzv. testbedy. Národní centrum Průmyslu 4.0 tyto testbedy propojuje s průmyslovými firmami, které si v prostoru digitálního hřiště mohou vyzkoušet nové technologie nebo realizovat konkrétní výzkumný projekt. Důležité je i propojení testbedů samotných, a to jak v rámci České republiky, tak do zahraničí. Testbedy hrají významnou roli v rámci digitálních inovačních hubů. 


Díky spolupráci s naším hlavním partnerem T-Mobile jsme v testbedu v Praze spustili v létě 2021 první ryzí 5G kampusovou stand alone síť (a v rámci brněnského testbedu je v přípravě). Bude tak možné testovat a dále rozšiřovat možnosti chytrých továren, kterým se s pomocí velkého datového toku a nízké komunikační latence otevírají nové příležitosti. V testbedu v Ostravě byla první 4G/5G kampusová sít dostavěna již v polovině roku 2020, taktéž ve spolupráci s T-Mobile.

Rádi byste si spolupráci s testbedy vyzkoušeli? Dejte nám vědět!

Testbed pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT

Testbed pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT je prvním testbedem v ČR, byl otevřen již v roce 2018. Od roku 2020 zde probíhá významná přestavba a upgrade technologií. Slavnostní otevření nového testbedu je plánováno na podzim 2021. 
Jde o experimentální pracoviště, kde se kloubí aplikovaný výzkum s průmyslovou praxí. Infrastruktura Testbedu je budována především díky evropskému projektu RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production), jehož cílem je vytvořit síť testbedů po Evropě, které se budou podílet na tzv. distribuované výrobě.

Na co se projekt zaměřuje:

 • robotické a výrobní buňky, flexibilní plánování výroby, prediktivní údržba

 • intralogistika, automatické sklady, pokročilá lokalizace autonomních vozítek a osob ve vnitřních prostorách

 • virtuální a rozšířená realita pro pokročilé scénáře plánování a monitorování výroby, údržby strojů a vzdáleného tréninku

 • obráběcí technologie včetně pokročilého řízení, robotického obrábění a digitálních dvojčat obráběcích procesů

 • laserové technologie pro mikroobrábění a řezání, svařování i navařování

 • kolaborativní robotika včetně autonomního rozpoznávání hlasových povelů

 • centrum 3D tisku s řadou technologií aditivní výroby průmyslového charakteru

 • laboratoř Smart Grid pro chytré řízení energetických zdrojů včetně jejich propojení na výrobní technologie a další spotřebiče

 • vibrační analýza obráběcích strojů a řezných procesů včetně analýzy opotřebení řezných nástrojů

 • hybridní technologie pro kombinované obrábění a aditivní výrobu

Testbed Průmysl 4.0 RICAIP CEITEC VUT

V roce 2021 se plánuje dokončení konstrukce testbedu, instalace a oživení vybavení testbedu. Technologie budou postupně spouštěny od června, plný provoz je očekáván koncem roku 2021. 

Na co se projekt zaměřuje:

 • flexibilní výrobní systémy

 • robotika (průmyslové manipulátory, kolaborativní robotika), mobilní manipulátory, UGV, UAV

 • rozhraní člověk-robot-stroj

 • kombinace aditivních (3D tisk) a subtraktivních (obrábění) technologií

 • virtuální a rozšířená realita

 • přesná lokalizace a navigace v průmyslovém prostředí

 • vibrodiagnostika strojů, sensory pro diagnostiku, akustická holografie, akustická emise

 • pokročilé aktuátory pro průmysl (rotační i lineární), pohony pro elektromobilitiu

 • pokročilá automatizace a aplikace AI pro řízení a diagnostiku

 • odhadování záměrů osob v průmyslovém prostředí, cybersecurity v distribuovaných výrobních systémech

CPIT TL3 VŠB - Technická univerzita Ostrava

CPIT TL3 na VŠB - Technické univerzitě Ostrava byl dokončen v roce 2020. 

Projekt se skládá ze tří částí:

Testbed Smart Factory

Digitalizovaný výrobní proces s prvky Industry 4.0, kombinující fyzickou linku (mobilní roboti, autonomně naváděná vozidla, částečně pásové dopravníky, 3D tisk, IoT prvky, technologie rozpoznání obrazu a identifikace 3D objektů, Machine Learning atd.) a částečně výrobu v prostředí virtuální reality. 

Automotive

 • testbed se speciálním zařízením pro („HPS“, HIL-PIL-SIL) modelování, simulace a testování elektronických systémů: zaměřen na asistenční systémy a systémy pro autonomní jízdu 

 •  tzv. funkční bezpečnost a standardizace vývojových procesů v automobilovém průmyslu „Automotive SPICE“

 •  jízdní testy vozidel

 • vnitřní i venkovní nabíjecí stanice pro elektrická vozidla a plug-in hybridní vozidla

Home Care

Testbed asistivních technologií, telemedicínských řešení, ostrovních energetických systémů a prostředků domácí automatizace