Podporujeme
digitalizaci SME

Jsme součástí mezinárodních evropských projektů, které nám umožňují realizovat řadu aktivit a podporovat zavádění digitalizace, zejména do malých a středních podniků. 

Přehled aktuálních projektových výzev

Propojujeme průmysl
s vědou a výzkumnou infrastrukturou 


EDIH

Evropská centra pro digitální inovace


EDIH CTU

Evropské centrum pro digitální inovace při Českém vysokém učení technickém v Praze (EDIH CTU) se zaměřuje především na poskytování služeb v oblasti umělé inteligence a strojového učení. Podporuje transfer důvěryhodných řešení a služeb např. do průmyslu, zdravotnictví, dopravy, energetiky atp. Především malé a střední podniky a subjekty veřejné správy mají možnost prostřednictvím využití poskytovaných expertních služeb EDIH CTU získat přístup k excelentnímu know-how a praktickým informacím v oblastech testování před investováním, pokročilých digitálních dovedností a podpory při hledání investorů a přístupu k financování obecně. MSP se prostřednictvím EDIH CTU budou moci aktivně zapojit do stále se rozšiřujícího inovačního ekosystému.


brain4industry

EDIH se zaměřuje především především na digitalizaci MSP v průmyslu, využití AI, matematických simulací a implementaci pokročilých výrobních technologií jako je 3D tisk, lasery nebo plasma. B4I též umožňuje hledat nová konstrukční řešení i s využitím poznatků materiálového výzkumu. V Brain4Industry je kladen velký důraz na technologické inovace zvyšující udržitelnost výrobních procesů.


CyberSecurityHubcz

Expertní organizace pro kyberbezpečnost vznikla díky spolupráci tří univerzit a specializuje se na poskytování služeb pro bezpečnou digitální transformaci, technologie a výzkum v odvětví kyberbezpečnosti. CyberSecurityHubcz vytváří inovační ekosystém pro posílení bezpečnosti a odolnosti malých a středních podniků i organizací veřejné správy.


DIH DIGIMAT

EDIH-DIGIMAT se zaměřuje na podporu malých a středních výrobních firem v implementaci nových technologií s důrazem na flexibilní výrobní systémy s využitím AI. Díky tomu jsou konkurenceschopnější a mohou excelovat i na globální úrovni. EDIH-DIGIMAT využívá synergii 4 partnerů: INTEMAC, JIC, CEITEC VUT a EFFECTIVITY, kteří nabízejí konzultace v oblasti digitalizace, automatizace, robotizace, udržitelnosti a financování. Výrobní společnosti vzdělávají skrze jejich semináře a workshopy v digitálních dovednostech. Poskytují technické zázemí svých TESTBEDů pro ověřování konceptů, provádění experimentů, testování, výzkum a vývoj nových řešení.

Cílem EDIH-DIGIMATu je také vytváření a správa Komunity technologických a výrobních firem, která sdílí své know-how a prohlubuje či navazuje, jak tuzemská či mezinárodní partnerství.  


EDIH NORTHEAST

EDIH Northeast tvoří konsorcium 7 subjektů, které zajišťují transfer digitálních technologií a know-how z univerzit a výzkumných center do malých a středních firem a veřejných organizací primárně z Libereckého a Královéhradeckého kraje za účelem jejich rozvoje. Najdete zde na jednom místě veškeré poradenství, možnost testování a implementace široké škály digitálních technologií, služby a vzdělávání na téma digitalizace či pomoc s dotačním managementem.

Zájemci mohou EDIH kontaktovat pomocí digitální ambulance, kde mají možnost sjednat si bezplatnou schůzku s experty buď on-line nebo osobně.


EDIH Ostrava

Ostravský EDIH vznikl v konsorciu VŠB – Technické univerzity Ostrava a Moravskoslezského inovačního centra. Z technologických domén se zaměřuje na poskytování služeb v oblastech vysoce výkonných výpočtů (HPC), pokročilých datových analýz (HPDA), umělé inteligence (AI) a digitalizované výroby a dopravy. Cílí rovněž na podporu digitální připravenosti a rozvoje digitálních dovedností ve firmách a veřejných organizacích, a to nejen v uvedených expertních doménách.   


EIT Manufacturing Hub

Propojení akademické a průmyslové sféry s nejmodernější výzkumnou infrastrukturou

Díky aktivnímu přístupu získalo ČVUT v roce 2020 status EIT Manufacturing Hub Česká republika. 


Prostřednictvím NCP 4.0 poskytuje jedinečné propojení akademické a průmyslové sféry s nejmodernější výzkumnou infrastrukturou, kterou nabízí např. Testbed pro Průmysl 4.0. V Testbedu je možné simulovat provozní podmínky podobné jako ve skutečné výrobě. To napomáhá například vytvářet vzdělávací kurzy a programy, které může využívat česká i evropská průmyslová komunita i studenti. NCP 4.0 informuje své partnery o aktivitách EIT-Manufacturing, zejména o těch, kde je možné získat zajímavé dotační prostředky na své inovační aktivity, či o těch, které mají  pro zúčastněné strany vysokou odbornou informační hodnotu.


Tato aktivita získala finanční prostředky z Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), orgánu Evropské unie, v rámci programu Horizont 2020, rámcového programu EU pro výzkum a inovace.


AI-MATTERS

Testování a experimentování s umělou inteligencí v oblasti výroby

Projekt AI-MATTERS se zaměřuje na vytvoření jednotného rámce pro unifikovaný přístup k testovacím zařízením napříč státy EU. Jeho cílem je podporovat vznik nových AI řešení pro průmyslovou praxi a urychlit jejich implementaci v různých výrobních odvětvích. Konsorcium AI-MATTERS sestává z osmi evropských zemí s odbornými znalostmi v různých odvětvích, které mají zvýšit odolnost a flexibilitu evropského výrobního sektoru pomocí nejnovějších technologií, jako jsou umělá inteligence, robotika a autonomní systémy.

Referenční pracoviště umožní malým a středním podnikům testovat své inovace v reprezentativních podmínkách. Projekt je podporován Evropskou komisí a má potenciál řešit výzvy průmyslu, například nedostatek pracovníků nebo optimalizace procesů.


GAIA-X

Bezpečné sdílení dat

NCP 4.0 je prvním českým členem asociace Gaia-X.

Gaia-X představuje novou generaci datové infrastruktury: otevřený, transparentní a bezpečný digitální ekosystém, který zpřístupňuje, třídí a sdílí data a služby v důvěryhodném prostředí. Prostřednictvím Národního centra Průmyslu 4.0 je možné získat přístup ke službám Gaia-X, díky kterým mohou firmy využít synergií, které vyplývají z přístupu na suverénní cloudové prostředí, jako např. zajištění bezpečného ukládání dat, diverzifikaci míry závislosti na neevropských provozovatelích či vytvoření propojeného systému lokálních provozovatelů cloudových služeb.