Podporujeme
digitalizaci SME

Jsme součástí mezinárodních evropských projektů, které nám umožňují realizovat řadu aktivit a podporovat zavádění digitalizace, zejména do malých a středních podniků. 

Novinky a aktuální výzvy


Projekty

CLUSTER 4.0

Vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce

Cílem projektu je vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce založené na vzájemném porozumění a zájmech mezi inovativními podniky, akademickými technicky orientovanými pracovišti a globálními průmyslovými hráči.

reg. č.CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008432
Projekt je spolufinancován Evropskou unií


DIH4AI

Konkurenceschopnost v oblasti umělé intelligence

Cílem projektu je vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce založené na vzájemném porozumění a zájmech mezi inovativními podniky, akademickými technicky orientovanými pracovišti a globálními průmyslovými hráči.

Propojujeme průmysl
s vědou a výzkumnou infrastrukturou 

DIH-World 

Zavádění vyspělých digitálních technologií evropskými výrobními podniky

Hlavním cílem projektu DIH-World je urychlit zavádění vyspělých digitálních technologií evropskými výrobními MSP ve všech odvětvích průmyslu a podporovat je v budování udržitelných konkurenčních výhod a ve vstupu na globální trh.


Vzhledem k ekosystému a kvalitě kontaktů na malé a střední podniky, kterými v NCP 4.0 disponujeme, můžeme fungovat jako vhodný prostředník tohoto projektu pro Českou republiku, a pomoci urychlit zavádění pokročilých digitálních technologií ve zpracovatelském průmyslu tak, aby společnosti zvýšily svou konkurenceschopnost a flexibilitu. Projekt DIH-World pomáhá s financemi, nabízí komparaci se zkušenostmi zahraničních DIHů a zprostředkovává např. přístup k harmonizovaným nástrojům, osvědčeným technologiím, účinným metodikám, spolehlivým znalostem, inteligentním investičním zdrojům, bohatým školícím prostředkům a celkově živému inovačnímu prostředí.


EDIH ČVUT

Evropské centrum pro digitální inovace

Evropské centrum pro digitální inovace České vysoké učení technické v Praze (EDIH ČVUT) s zaměřuje především na poskytování služeb v oblasti umělé inteligence a strojového učení. Podpoří transfer důvěryhodných řešení a služeb do průmyslu, zdravotnictví, dopravy a energetiky. Především malé a střední podniky a subjekty veřejné správy mají možnost prostřednictvím využití poskytovaných expertních služeb EDIHu získat přístup k excelentnímu know-how a praktickým informacím v oblastech testování před investováním, pokročilých digitálních dovedností, podpory při hledání investorů a přístupu k financování obecně a celkové podpory při budování inovačního ekosystému.


EIT Manufacturing Hub

Propojení akademické
a průmyslové sféry
s nejmodernější výzkumnou infrastrukturou

Díky aktivnímu přístupu získalo ČVUT v roce 2020 status EIT Manufacturing Hub Česká republika. 


Prostřednictvím NCP 4.0 poskytuje jedinečné propojení akademické a průmyslové sféry s nejmodernější výzkumnou infrastrukturou, kterou nabízí např. Testbed pro Průmysl 4.0. V Testbedu je možné simulovat provozní podmínky podobné jako ve skutečné výrobě. To napomáhá například vytvářet vzdělávací kurzy a programy, které může využívat česká i evropská průmyslová komunita i studenti. NCP 4.0 informuje své partnery o aktivitách EIT-Manufacturing, zejména o těch, kde je možné získat zajímavé dotační prostředky na své inovační aktivity, či o těch, které mají  pro zúčastněné strany vysokou odbornou informační hodnotu.


Tato aktivita získala finanční prostředky z Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), orgánu Evropské unie, v rámci programu Horizont 2020, rámcového programu EU pro výzkum a inovace.


GAIA-X

Bezpečné sdílení dat

NCP 4.0 je prvním českým členem asociace Gaia-X. Gaia-X představuje novou generaci datové infrastruktury: otevřený, transparentní a bezpečný digitální ekosystém, který zpřístupňuje, třídí a sdílí data a služby v důvěryhodném prostředí. Prostřednictvím Národního centra Průmyslu 4.0 je možné získat přístup ke službám Gaia-X, díky kterým mohou firmy využít synergií, které vyplývají z přístupu na suverénní cloudové prostředí, jako např. zajištění bezpečného ukládání dat, diverzifikaci míry závislosti na neevropských provozovatelích či vytvoření propojeného systému lokálních provozovatelů cloudových služeb.