Analýza českého průmyslu

díky našim expertním průzkumům získáte náskok před konkurencí

Naši expertizu máme podpořenu daty. Na čtvrtletní bázi pro vás realizujeme průzkumy mezi řediteli výrobních podniků, zástupci českých obchodních komor, konfederací a sdružení, akademie a v neposlední řadě i vlády. Analýzy se pravidelně účastní  několik set respondentů a obsahuje přesná data a různé názory na současný stav a budoucí vývoj českého zpracovatelského průmyslu, predikce budoucího vývoje. Zajímají nás i digitální kompetence, digitální zralost a úroveň datové integrace ve výrobě. 


Analýzu českého průmyslu a Barometr českého průmyslu publikujeme čtyřikrát ročně vždy u příležitosti Národního průmyslového summitu a online diskusního pořadu Barometr českého průmyslu. 

Barometr českého průmyslu 2021 IV - Vánoční speciál

Barometr českého průmyslu 2021 IV - Vánoční speciál

Čtvrtý díl pořadu Barometr českého průmyslu se zaměřuje na témata jako finanční a rozpočtová stabilita ČR či nakolik si Česká republika dokáže obhájit své národní zájmy v mezinárodně obchodních vztazích

Barometr českého průmyslu 2021 - III

Barometr českého průmyslu 2021 - III

Třetí díl pořadu Barometr českého průmyslu se zaměřuje na témata jako investiční politika na podporu průmyslu či energetická koncepce vlády.

Analýza českého průmyslu  - 3/2021 

1
Tlaky na český průmysl

České průmyslové firmy se ocitají v pomyslných kleštích. Nejvíce je trápí malá dostupnost skoro všech materiálů a komodit, a z toho vyplývající několikanásobný růst jejich cen. Jejich odběratelé však s úpravou obchodních podmínek málokdy souhlasí. Nejvíce volatilní a těžko predikovatelné jsou pro firmy lhůty dodávek, vývoj objemu zakázek a výše nákladů.

2
Dodavatelsko–
odběratelské řetězce

Aktuálně mají problémy s logistikou tři pětiny firem (57 %). Situaci se snaží řešit nalezením jiného dodavatele, použitím jiného materiálu nebo úpravou výrobního postupu. Zakázky ještě plně odmítat nemusejí. Většina firem (69 %) nemá v současné době optimální úroveň výrobního kapitálu, čtvrtina (23 %) dlouhodobě. Problémem je jak výroba na sklad, tak nedostatek cash-flow.

3
Potřeba 
navýšení lidských kapacit
a jejich nedostatek

Většina firem (64 %) plánuje zvyšovat počet svých zaměstnanců. V průměru by rády navýšily své stavy o 8 %. Zvyšovat mzdy bude většina firem (87 %), zaměstnanci dostanou přidáno v průměru o 4,1 %. Stejnou mzdu jako loni svým zaměstnancům vyplatí desetina (13 %) firem.

4
Vývoj mezd vs. růst produktivity práce

Navyšovat mzdy bude většina firem (87 %), a to v průměru o 4,1 %. Čtvrtina firem (23 %) pro letošek nepředpokládá zvýšení produktivity práce. Jsou to zejména malé a střední podniky (potvrzuje 28 % ředitelů). Na zvýšení tohoto klíčového parametru se těší 71 % firem, v průměru o 4,8 %. Průměrný plánovaný růst mzdových nákladů (3,57 %) stále převyšuje očekávané průměrné zvýšení produktivity práce (2,83 %).

5
Digitalizace
a automatizace
rutinních činností

Digitalizace a automatizace rutinních činností přináší firmám mnoho výhod. Zajímalo nás, jaký je potenciál ve výrobních firmách, tj. do jaké míry ředitelé vidí procesy (výrobní i administrativní) ve své firmě jako nahraditelné digitálními technologiemi. Zároveň jsme se ptali na
motivaci firem pro jejich zavedení a případné překážky. 

6
Snížení energetické náročnosti českého průmyslu

Firmy se snaží snižovat energetickou náročnost své výroby (potvrzuje 77 % ředitelů), v průměru na to vydají 14 % svých provozních investic. Nejvíce z nich (31 %) používá ve své firemní energetické infrastruktuře aktivní energetické prvky. Velký podíl firem, tj. 21 % používá a 44 % plánuje využívat technologie využívající OZE, jako fotovoltaické panely, solární ohřevy. 

Záznam diskuse nejnovějšího Barometru českého průmyslu z 10. 9. 2021