Analýza českého průmyslu

díky našim expertním průzkumům získáte náskok před konkurencí

Naši expertizu máme podpořenu daty. Na čtvrtletní bázi pro vás realizujeme průzkumy mezi řediteli výrobních podniků, zástupci českých obchodních komor, konfederací a sdružení, akademie a v neposlední řadě i vlády. Analýzy se pravidelně účastní  několik set respondentů a obsahuje přesná data a různé názory na současný stav a budoucí vývoj českého zpracovatelského průmyslu, predikce budoucího vývoje. Zajímají nás i digitální kompetence, digitální zralost a úroveň datové integrace ve výrobě. 

Analýzu českého průmyslu publikujeme čtyřikrát ročně vždy u příležitosti Národního průmyslového summitu a online diskusního pořadu Barometr českého průmyslu. 

Analýza českého průmyslu  - 2/2022 

1
Očekávaný vývoj českého průmyslu

Český zpracovatelský průmysl bude v tomto roce stagnovat. Potvrzuje to většina firem (73 %). V průměru ředitelé očekávají symbolický růst našeho nejvýznamnějšího segmentu ekonomiky ve výši 1,1 %. Situace by se v příštím roce měla zlepšit pouze nepatrně – očekáván je průměrný růst ve výši 1,8 %.

2
Očekávaný vývoj tržeb a tržeb z exportu

Tržby průmyslových firem se v tomto roce zvýší o 4,1 %. S poklesem tržeb se bude muset vyrovnat bezprecedentně vysoký počet společností (16 %). Tržby z exportu porostou v tomto roce kvůli globálním omezením výrobním firmám pouze o 3,3 %.

3
Zisk, marže a vývoj cen

Většina firem (65 %) se bude muset v příštím roce smířit s nižší ziskovostí. Nejvíce ziskovost firmám snižuje negativní vývoj cen komodit, materiálů a energií, investice naopak firmám nejvíce pomáhá při dosahování vyšších marží. Naprostá většina firem (82 %) zvýší své ceny, a to v průměru o 11 %. 

4
Zakázky a kapacity

Většina firem (59 %) očekává v tomto roce stagnaci objemu svých zakázek. Dvě pětiny firem (39 %) plánují v tomto roce přijmout nové zaměstnance, chybí jim v průměru 13 % lidských kapacit. Naopak propouštět bude 19 % firem, v průměru o 9 %.

5
Investiční aktivita výrobních firem

Polovina (49 %) firem potvrdila, že v tomto roce zvýší objem svých investic, a to v průměru o 15 %. Investovat se chystají zejména malé a střední podniky (59 %) oproti
dvěma pětinám (40 %) velkých firem.

6
Realizované investice do Průmyslu 4.0

Digitální technologie výrobním firmám v krizi nejvíce
pomáhají v možnosti komunikovat se zákazníky na dálku, v lepším monitoringu spotřeby energie a její optimalizaci a při zefektivnění uspořádání skladů a výrobních prostor. Největší přínos aktuálně firmy vidí ve využití analytiky velkých dat, 3D tisku (8,3 bodu) a v nasazení robotů nebo cobotů do výroby.

7
Rostoucí ceny energií - dopady na firmy

Raketově rostoucí ceny energií (elektřiny, plynu i pohonných hmot) se velmi negativně promítají do ekonomické činnosti naprosté většiny firem (92 %). Snižuje se ziskovost a marže, možnost přesunout náklady na základy je zejména pro velké firmy s dlouhodobými kontrakty omezená. Ředitelé uvedli, že výroba jejich firmy již není rentabilní při průměrných cenách elektřina 205 Euro/MWh a plyn 100 Euro/MWh.

8
Zdroje energie v průmyslu

Průmyslové výrobní firmy chtějí být v průměru energeticky soběstačné z jedné pětiny (21 %). Význam zelených zdrojů energie a lokální výroby roste pomalu. Pouze třetina firem (36 %) vrací odpadní energii zpět do výroby. V průměru jim šetří pětinu (18 %) jejich energetické spotřeby.