Držte krok
s budoucností!

Pořádáme pro vás odborné workshopy a školení, setkání osobností na nejvyšší úrovni - Národní průmyslový summit či diskusní pořad Barometr českého průmyslu. 

 V roce 2021 jsme pro vás uspořádali 

12

odborných workshopů

4

diskusní pořady

 42 180

diváků zhlédlo naše online pořady

Konference, workshopy a odborné pořady NCP 4.0

Nechte se inspirovat novinkami a trendy v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0. Zapojte se do diskuse s odborníky. Prezentujte i vy své případové studie, zkušenosti a expertizu. Tvořte s námi český Průmysl 4.0. 

Evropské dotace do digitální transformace – chytré investice s pomocí API

Evropské dotace do digitální transformace – chytré investice s pomocí API

Možnosti financování nových technologií na praktických příkladech

Diskuzní fórum na téma: Jak nejlépe zafinancovat technologický rozvoj firmy

Diskuzní fórum na téma: Jak nejlépe zafinancovat technologický rozvoj firmy

Diskuze nad silnými a slabými stránkami jednotlivých přístupů a forem finanční podpory, zamyšlení nad potřebami firem z hlediska zavádění technologií a postupů Průmyslu 4.0, nejvhodnější formy státní podpory a její nutnost.


Realizované události

Barometr českého průmyslu 2021 IV - Vánoční speciál

Barometr českého průmyslu 2021 IV - Vánoční speciál

Čtvrtý díl pořadu Barometr českého průmyslu se zaměřuje na témata jako finanční a rozpočtová stabilita ČR či nakolik si Česká republika dokáže obhájit své národní zájmy v mezinárodně obchodních vztazích

Investiční pobídky CzechInvestu a další podpůrné programy

Investiční pobídky CzechInvestu a další podpůrné programy

Představení programů CzechInvestu a finančních nástrojů státu na podporu zavádění inovací, digitalizace a nových technologií

Financování výzkumně-vývojových aktivit z národních zdrojů TAČR

Financování výzkumně-vývojových aktivit z národních zdrojů TAČR

Možnosti financování inovací na příkladech firem, které programy Technologické agentury ČR již využily.

Digitalizace a práce s daty jako efektivní nástroje pro řízení výroby

Digitalizace a práce s daty jako efektivní nástroje pro řízení výroby

Současná doba je pro firmy automobilového průmyslu výzvou. Nikdy v minulosti nebyly na management kladeny takové nároky z hlediska flexibility, schopnosti adaptace na změny, orientace v nových podmínkách. Pro správná rozhodnutí je nutné pracovat a vyhodnocovat stále větší množství faktorů.

3D tisk a jeho využití v automotive

3D tisk a jeho využití v automotive

AKCE JE Z DŮVODU ZHORŠENÉ PANDEMICKÉ SITUACE ZRUŠENA. NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE NA JAŘE 2022.

Aditivní výroba a 3D tisk v průmyslové výrobě

Aditivní výroba a 3D tisk v průmyslové výrobě

Praktické ukázky využití 3D tisku v průmyslové praxi, jakožto svébytné technologie se specifickými užitnými vlastnostmi.

Barometr českého průmyslu 2021 - III

Barometr českého průmyslu 2021 - III

Třetí díl pořadu Barometr českého průmyslu se zaměřuje na témata jako investiční politika na podporu průmyslu či energetická koncepce vlády.

Data jako základ digitalizace

Data jako základ digitalizace

Sběr dat, jejich bezpečné ukládání a zpracování, využití dat pro preventivní a prediktivní údržbu, robotizace, automatizace a optimalizace výroby, digitalizace logistiky.

Sledujte záznamy našich dalších pořadů  na YouTube


Události partnerů a partnerství NCP4.0

Kdy

Pořádá

Název události

Link na web organizátora

26. 11. 

Deloitte

Vliv automatizace nákupů na firmy, dodavatele a zákazníky

30. 11. - 2. 12.

EIT Manufacturing

EIT Manufacturing Summit 2021


9. 12.

CEITEC VUT

I4.0 konference - to nejlepší z oblasti 4.0 na VUT


9. 12.

Klastr Mechatronika

Workshop o aditivní výrobě