Držte krok
s budoucností!

Pořádáme pro vás odborné workshopy a školení, setkání osobností na nejvyšší úrovni - Národní průmyslový summit či diskusní pořad Barometr českého průmyslu. 

 V roce 2021 jsme pro vás již uspořádali 

9

odborných workshopů

3

diskusní pořady

 35 450

diváků shlédlo naše online pořady

Konference, workshopy a odborné pořady NCP 4.0

Nechte se inspirovat novinkami a trendy v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0. Zapojte se do diskuse s odborníky. Prezentujte i vy své případové studie, zkušenosti a expertizu. Tvořte s námi český Průmysl 4.0. 

Evropské dotace do digitální transformace – chytré investice s pomocí API

Evropské dotace do digitální transformace – chytré investice s pomocí API

Možnosti financování nových technologií na praktických příkladech

3D tisk v průmyslové praxi

3D tisk v průmyslové praxi

Příklady z výrobních společností, které 3D tisk zařadily do svého portfolia výrobních technologií.

Financování vědeckovýzkumných aktivit firem z národních peněz agentury TAČR

Financování vědeckovýzkumných aktivit firem z národních peněz agentury TAČR

Možnosti financování inovací na praktických příkladech

Investiční pobídky CzechInvestu a další podpůrné programy

Investiční pobídky CzechInvestu a další podpůrné programy

Představení programů podpory zavádění inovací, digitalizace a nových technologií do výroby spravovaných CzechInvestem.

Diskuzní fórum na téma: jak zafinancovat Průmysl 4.0 ve firmě

Diskuzní fórum na téma: jak zafinancovat Průmysl 4.0 ve firmě

Diskuze nad silnými a slabými stránkami jednotlivých přístupů a forem finanční podpory, zamyšlení nad potřebami firem z hlediska zavádění technologií a postupů Průmyslu 4.0, nejvhodnější formy státní podpory a její nutnost.


Realizované události

Aditivní výroba a 3D tisk v průmyslové výrobě

Aditivní výroba a 3D tisk v průmyslové výrobě

Praktické ukázky využití 3D tisku v průmyslové praxi, jakožto svébytné technologie se specifickými užitnými vlastnostmi.

Barometr českého průmyslu 2021 - III

Barometr českého průmyslu 2021 - III

Třetí díl pořadu Barometr českého průmyslu se zaměřuje na témata jako investiční politika na podporu průmyslu či energetická koncepce vlády.

Data jako základ digitalizace

Data jako základ digitalizace

Sběr dat, jejich bezpečné ukládání a zpracování, využití dat pro preventivní a prediktivní údržbu, robotizace, automatizace a optimalizace výroby, digitalizace logistiky.

Sledujte záznamy starších našich pořadů  na YouTube


Události partnerů a partnerství NCP4.0

Kdy

Pořádá

Název události

Link na web organizátora

23. 9. od 15:45

SIC

Na minutku s vědci: moderní ve zdravotnictví a telemedicína


24. 9. od 18:00

Noc vědců

Noc vědců na téma čas


27. 9. - 1. 10

CIIRC ČVUT

 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems


13. 10. 

Institut Equillibrium

MANAGEMENT ve 21. století


18. 10.

Institut Equillibrium

BUDOUCNOST ČESKÉ ENERGETIKY II