Tvoříme s vámi
ekosystém pro
Průmysl 4.0


Spojujeme inovační leadery, výrobní a technologické firmy, SME, start-upy, univerzity, výzkumné  a oborové organizace a vytváříme unikátní prostředí pro inovace. Připojte se k nám!

Naši hlavní partneři

Jako hlavní partner jste hybatelem aktivit NCP 4.0, jste členy představenstva a výkonného výboru, aktivně vystupujete v odborných pořadech a na konferencích, přispíváte do Bulletinu Průmyslu 4.0 a pomáháte tvořit Průmysl 4.0 v České republice. 

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. 

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a je nedílnou součástí českého průmyslu je již  více než 130 let. 

Škoda Auto a.s. je největší výrobce automobilů v Česku. Od roku 1895 tvoří dobově progresivní vozy. Již 125 let spojuje design, funkčnost a inovativnost ve všech oblastech své práce. 

Společnost T-Mobile Czech Republic, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, je integrovaným operátorem a kromě mobilních a pevných telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení.

VŠB - Technická univerzita Ostrava už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v moderních studijních programech, reagujících na skutečné problémy současnosti.

VUT se dlouhodobě objevuje v žebříčku nejlepších světových univerzit QS Top Universities, který každoročně sestavuje společnost QS Quacquarelli Symonds Limited a hodnotí v něm tisíce vysokých škol. 

Naši národní partneři

Národní partner je oborová organizace či sdružení, která působí na národní úrovni. Národní partner aktivně působí ve všech strukturách NCP 4.0 a podporuje jeho činnost.

Partneři

Asociovaní partneři

Spolupracující partneři

Mediální partneři


4 + 1 důvod proč se stát partnerem NCP 4.0

Každá společnost má vlastní příběh a jedinečný důvod, proč se připojit do Národního centra Průmyslu 4.0. Ještě než naleznete ten svůj, máme pro vás 4 + 1 důvod, které vás mohou inspirovat.

Získáte přístup k unikátnímu ekosystému pro Průmysl 4.0, který je tvořen průmyslovými firmami – jak technologickými, tak výrobními, univerzitami a výzkumnými organizacemi, oborovými svazy. Společně komunikujeme se státem a médii a pomáháme vytvářet optimální prostředí pro udržitelnou a perspektivní budoucnost. 

2

Podpoříte značku ve spojení s autoritami a lídry v oboru. Můžete komunikovat svá technologická řešení, případové studie a prezentovat své odborníky v rámci odborných pořadů, Národního průmyslového summitu nebo Bulletinu Průmyslu 4.0 směrem k relevantním cílovým skupinám. 

3

Můžete se podílet na (mezinárodních) projektech, projektech spolupráce a testování originálních
konceptů.
Nyní například realizujeme první průmyslovou 5G stand alone síť v Testbedu pro Průmysl 4.0. Chcete si ověřit, jak můžete 5G využít ve vašem podniku?

4

Ovlivňujete svými aktivitami rozvoj Průmyslu 4.0 v České republice – ať již v rámci působení v představenstvu, výkonném výboru či odborných skupinách NCP4.0 nebo...

5

Vyprávíte společně s námi příběh Průmyslu 4.0 a jste jeho aktivním tvůrcem. 

Co by partnerství mohlo přinášet právě vám?

Rádi se s vámi setkáme osobně, prostřednictvím videokonference či telefonicky a probereme s vámi možnosti vašeho partnerství u nás.  

Zajímá vás partnerství – spojte se s námi