VIDEO


NCP4.0 na konferenci Roboty 2021

Tradiční lednový termín patřil netradičnímu zpracování konference ROBOTY, tentokráte s logickým přídomkem 2021. I přesto, že se z pochopitelných důvodů nemohla tradiční přehlídka robotiky odehrát s kulisou diváků, podařilo se organizátorům většinově zážitek přenést prostřednictvím živého vysílání z Brna.

Autor: Trade Media International s. r. o

Mezi řečníky nemohli chybět ani zástupci Národního centra Průmyslu 4.0. Zatímco prof. Vladimír Mařík a Jiří Kabelka se zhostili role zhodnocení současného stavu robotiky, ale i průmyslu s ohledem na nepříznivou pandemickou situaci, kolegové zastupující CIIRC ČVUT prof. Václav Hlaváč a Přemysl Šůcha rovnou přispěli s vlastní prezentací k problematice. Níže naleznete záznamy z jejich vystoupení:

Roboty 30 let do minulosti i budoucnosti (Jiří Kabelka, předseda představenstva NCP 4.0)

Roboty 2021: Nečekejme na robotického Godota (prof. Vladimír Mařík, člen představenstva NCP4.0)

Optimalizace výrobního taktu a spotřeby robotických buněk, Přemysl Šůcha, CIIRC ČVUT

Přednáška představí výsledky spolupráce CIIRC ČVUT a firmy Blumenbecker Prag oblasti návrhu robotických buněk. Přemysl Šůcha ukáže, jak lze optimalizovat takt a spotřebu robotů provádějících zadaný výrobní proces a jakých výsledků bylo při realizaci dosaženo.

Kam směřuje současný vývoj a výzkum v robotice, prof. Václav Hlaváč, CIIRC ČVUT

Další inspirace také díky volně dostupnému obsahu třetího programového dne včetně doprovodných sekcí: