ROBOTICKÉ APLIKACE


Bezdrátový xy-manipulátor pro pozicování vzorků v CT systému 

Unikátní aplikaci pro CT systémy vyvinulo výzkumné centrum CEITEC VUT, konkrétně CTLAB. Aplikace je řešením pro rychlé a správné upnutí vzorku při nedestruktivní analýze metodou rentgenové počítačové tomografie (CT).

Autor: Michaela Škaroupková, Laboratoř počítačové tomografie,  CEITEC VUT

Obvykle zdlouhavý proces hledání správného umístění vzorku v ose rotace je eliminován použitím bezdrátového posuvného stolku. S rozsahem pohybu 100 mm v obou osách X a Y o celkové ploše 220 mm × 220 mm má manipulátor maximální nosnost 15 kg. Pohyb os je řízen bezdrátově za pomocí joysticku nebo softwarové aplikace vně ochranného kabinetu CT přístroje. 

Manipulátor je komercializován a uveden na trh pod názvem SaguaroX startupovou společností CactuX, která s tímto záměrem vznikla v roce 2020 a aktuálně pokračuje ve vývoji dalších rozměrových variant. 

Úchyt vzorku je realizován pomocí speciálního válcového adaptéru připojeného k horní části manipulátoru. Různé druhy plastových adaptérů pomáhají při montáži vzorků a umožňují maximálně přiblížit vzorky k rentgenovému zdroji k dosažení největšího možného prostorového rozlišení. Stolek nabízí 8 hodin nepřetržitého pohybu. Oproti standardním mikroskopovým manipulátorům dostupným hojně na trhu poskytuje toto provedení kompaktní tvar, bezdrátové ovládání, robustnost a zvýšenou nosnost.

Zařízení SaguaroX bylo v rámci prototypování testováno ve výrobních tuzemských firmách a u světových zahraničních výrobců CT přístrojů. Tyto testy potvrdili, že v jednosměnném provozu je díky manipulátoru možno ušetřit průměrně až půl hodiny práce denně, což představuje až 15,5 pracovních dní ročně. Je tak vítaným pomocníkem, který dokáže šetřit nemalé náklady.

Bezdrátový xy-manipulátor SaguaroX

SaguaroX při provozu v mikroCT systému