EDITORIAL ALENY NOVÁKOVÉ


Alena Nováková
zástupkyně ředitele NCP 4.0

Vážení partneři a přátelé Národního centra Průmyslu 4.0,

roboti/roboty slaví. Jednak formálně, protože letos je to 100 let, kdy Karel Čapek poprvé použil ve své hře R.U.R. slovo robot. Ale hlavně roboty zažívají (i vlivem pandemie COVID-19) stále větší boom. Robotizuje se i mimo průmysl a mimo velké výroby. Roboty vnímáme jako nástroje, které nám mohou přinést svobodu. Téměř všude – v továrnách a výrobě, ve službách (restauracích, hotelích), sociálních službách a zdravotnictví, e-commerce, atd… mohou roboty – průmyslové, kolaborativní, humanoidní nebo třeba chatboty -  značně pomoci vytvořit bezpečná pracoviště, ovládaná vzdáleně, bez nutné přítomnosti lidí nebo mohou s lidmi vhodně spolupracovat.

Roboty nám mohou pomoci se navrátit ke zdánlivě normálnímu životu. Pomohou nám se bezkontaktně ubytovat v hotelu nebo získat informace o produktu, který si chceme koupit online. Robot (nebo umělá inteligence) již umí psát články do novin nebo dokonce divadelní hry. Roboty nám pomáhají ale i s daleko banálnějšími záležitostmi – třídí a párují faktury a zajišťují správný oběh a vyřízení firemních dokumentů, ve zdravotnictví pipetují laboratorní vzorky nebo je třídí a hodnotí, mohou bez ochranných obleků do „kovidové zóny“, takže tam mohou dovézt/odvézt jídlo či léky. A mohou si i povídat s lidmi - třeba s těmi, kteří jsou v izolaci.

V březnovém čísle, dedikovaném právě robotům, se věnujeme této obrovské škále robotických aplikací – od softwaru, který pomáhá s automatizací v nevýrobních procesech, ve zdravotnictví a dalších oborech přes roboty, které pomáhají s lepením dílů ve výrobě až po robotická pracoviště, která nahrazují lidské operátory při náročných a namáhavých úkon. Nezapomínáme ani na údržbu nebo robotická výuková pracoviště. Stále častější je také využití robotů pro tzv. masovou individualizaci – tedy tam, kde klesá počet výrobků stejného typu - oblast dříve pro robotickou výrobu nevhodná.

Co je ovšem nejdůležitější, roboty nám pomáhají a budou pomáhat tam, kde mohou nahrazovat manuální práci a nám nechají tu kreativní, tvořivou. Při přemýšlení o automatizaci procesů ve firmě nebo kdekoli jinde bychom také měli mít stále na mysli, že robot by měl pomáhat člověku, a ne naopak. Chmurné Čapkovo poselství se zatím naštěstí nenaplňuje, a roboty se čím dál více stávají běžnou součástí našich denních životů.

Přeji vám inspirativní čtení

Alena Nováková