BULLETIN PRŮMYSLU 4.0         Přehled čísel         Aktuality         Odborné příspěvky         Rozhovory         Případové studie   Pravidelné rubriky     Redakce

Redakce


Šéfredaktorka: Alena Nováková, alena.novakova@cvut.cz
Editorka: Alena Nessmithova, alena.nessmithova@cvut.cz

 

Redakční plán 2021:


číslo 1/2021 –  vychází 9. 2. 2021
Softwarové nástroje pro digitální společnost

číslo 2/2021 – vychází 16. 3. 2021
Robotika a robotické aplikace napříč odvětvími

číslo 3/2021 – vychází 20. 4. 2021
Transfer znalostí, akademicko-průmyslová spolupráce

číslo 4/2021 – vychází 18. 5. 2021
Dopravní a logistické systémy

číslo 5/2021 – vychází 22. 6. 2021
Nové technologie, komunikace a sensorika pro Průmysl 4.0

číslo 6/2021 – vychází 5. 10. 2021
Strojové učení a umělá inteligence 

číslo 7/2021 – vychází 2. 11. 2021
Nové obchodní modely – plánování, optimalizace, údržba

číslo 8/2021 – vychází 7. 12. 2021
Digitalizace zdrojů pro průmysl 4.0

Bulletin Průmyslu 4.0 vydává Národní Centrum Průmyslu 4.0, otevřená akademicko-průmyslová platforma, na podporu ekosystému Průmyslu 4.0.


Redakční rada: 

Alena Nessmithová – NCP4.0
Alena Nováková – NCP4.0
Andrea Gutová – Siemens
Václav Lacina – Festo
Petr Šimoník – VŠB TUO
Dagmar Žufanová – Hospodářská komora
Libor Vacata – ABRA

Chcete se s námi spojit?