BULLETIN PRŮMYSLU 4.0         Přehled čísel         Aktuality         Odborné příspěvky         Rozhovory         Případové studie   Pravidelné rubriky     Redakce

Redakce


Šéfredaktorka: Alena Nováková, alena.novakova@cvut.cz


Redakční plán 2022:


číslo 1/2022 –  vychází 10. 2. 2022
Bezpečné ukládání a sdílení dat, průmyslová komunikace

 

číslo 2/2022 – vychází 17. 3. 2022
Automatizace v logistice, autonomní dopravní systémy

číslo 3/2022 – vychází 14. 4. 2022
Průmyslová robotika a automatizace výroby, údržba

číslo 4/2022 – vychází 6. 5. 2022
Průmysl 4.0 napříč společností a lidské zdroje

číslo 5/2022 – vychází 10. 6. 2022
Umělá inteligence a strojové učení v aplikacích pro průmysl

číslo 6/2022 – vychází 6. 10. 2022
Kompetence 4.0 a vzdělávání pro průmysl, AR a VR 

číslo 7/2022 – vychází 10. 11. 2022
Továrny budoucnosti, udržitelnost zdrojů pro průmysl

číslo 8/2022 – vychází 15. 12. 2022
3D tisk a aditivní výroba, transfer znalostí, VaV v praxi

Bulletin Průmyslu 4.0 vydává Národní Centrum Průmyslu 4.0, otevřená akademicko-průmyslová platforma, na podporu ekosystému Průmyslu 4.0.

Chcete se s námi spojit?