BULLETIN PRŮMYSLU 4.0

Transfer znalostí

Akademicko-průmyslová

spolupráce 

BULLETIN PRŮMYSLU 4.0         Přehled čísel         Aktuality         Odborné příspěvky         Rozhovory         Případové studie   Pravidelné rubriky     Redakce

Vážení partneři,

v současné době začínám možná trochu naivně doufat v to, že se „COVID-19 situace“ začíná vyvíjet pozitivně a že pomalu budeme moci v naději přemýšlet nad tím, jak využít zkušeností z minulého roku pro co nejrychlejší nastartování ekonomiky a průmyslu.

Standardních nástrojů pro oživení ekonomiky a průmyslu je mnoho a po různých krizích z dřívější doby je myslím i umíme použít. Nicméně z mého pohledu je stále ještě probíhající krize v mnoha ohledech jiná a má mnohem větší předpoklad pro to, že donutí mnoho oborů a oblastí našeho života k zásadnější proměně a změně přemýšlení. V žádné z předchozích krizí neměla tak silnou roli pro její zvládnutí digitalizace a automatizace.

Články čísla 3/21: