ZDRAVOTNICTVÍ 4.0


Vzdálené sledování plicních ventilátorů a monitorů vitálních funkcí pomáhá řešit nedostatek expertů

Projekt VENT-CONNECT umožňující vzdálené sledování plicních ventilátorů a monitorů vitálních funkcí, zejména u pacientů s COVID-19 připojených k umělé plicní ventilaci, obstál v preklinické fázi a získal kladné stanovisko etické komise Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV).

Zdroj:  Alena Nováková, tisková mluvčí CIIRC ČVUT

Technické řešení, které vyvinul tým Českého vysokého učení technického v Praze složený z výzkumníků Fakulty elektrotechnické, Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) a Fakulty biomedicinského inženýrství ve spolupráci s Klinikou anesteziologie a resuscitace (KAR) 3. LF UK a FNKV, výrazně zefektivňuje kontrolu stavu u pacientů v infekční zóně díky vzdálenému přístupu k obrazovkám ventilátorů a monitorů vitálních funkcí. To umožňuje lékařům nastavovat přesněji parametry plicního ventilátoru v průběhu léčby, což samozřejmě vede k lepší péči o pacienty. Řešení je levné a snadno nasaditelné na jiných pracovištích, ať COVID-19 nebo jiných.

Pandemie nemoci COVID-19 významně zvýšila nároky na oddělení intenzivní péče českých nemocnic. Bariérové ošetřování pacientů a nedostatek expertů v této oblasti vede k tomu, že ne vždy je možné při změně zdravotního stavu pacienta fyzicky vyšetřit lékařem s potřebnými kompetencemi. Rozhodování se děje často na základě informací poskytovaných telefonicky členy týmu, kteří jsou přítomni v infekční zóně, doplněných o data klinického informačního systému. Projekt VENT-CONNECT tak pružně reaguje na potřeby intenzivní péče o těžké pacienty s COVID-19 připojené k umělé plicní ventilaci.

Projekt VENT-CONNECT má potenciál se do budoucna stát telemedicínským systémem, který bude plně využívat výhod 5G sítí a umožní expertní konzultace mezi nemocnicemi.

Více informací o projektu naleznete na https://www.ventconnect.cz/

Vzdálené sledování detailních funkcí ventilátoru, například z mobilního telefonu lékaře, umožňuje daleko častější kontrolu nastavení ventilátoru, než je realistické v provozu během epidemie. Lékaři mohou rychleji rozpoznat, že pacientovi nevyhovuje nastavení ventilátoru, a mohou jej změnit. Následná úprava parametrů umělé plicní ventilace potenciálně vede ke zlepšení pacientovy prognózy.
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. lékařský vývojový tým z FN Královské Vinohrady

Články čísla 3/21: