SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI


Senzorika od DELu pomáhá ve výuce i v praxi

Více provázat studium na středních školách s praxí? To je věčné téma a v dnešní době naprostá nutnost. A je to také hlavní cíl projektu IKAP II, do kterého se zapojil DEL v Olomouckém kraji. Společně s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou elektrotechnickou (VOŠ a SPŠE) z Olomouce aktuálně připravil a realizoval on-line seminář na téma SENZORIKA.

Autor: Zdeněk Navrátil, DEL a.s.

Realizovaný seminář sloužil především pro pedagogy z dalších technických škol v regionu. Ti se zde mohli dozvědět nejen nejnovější poznatky z této oblasti, ale získali přehled i o produktech německé společnosti TR-electronic, kterou DEL v Česku a na Slovensku zastupuje. Jedná se především o úhlové a lineární odměřovací systémy, kompaktní pohony a další komponenty pro průmyslovou automatizaci. „S olomouckou elektrotechnickou školou spolupracujeme již déle než dva roky. Vedle podpory školních aktivit a vzdělávání pedagogů jsme se aktivně podíleli také na vybavení školních laboratoří právě nejrůznějšími typy senzorů od TR-electronic. Práce s nimi přibližuje žákům a studentům procesy, se kterými se budou následně potkávat v praxi,“ popisuje základy spolupráce Luděk Vychodil, obchodní manažer DELu. Podle něj byl výše zmíněný seminář zaměřen především na představení reálných aplikací, tedy konkrétních realizovaných projektů. Pedagogové díky tomu získali přehled o možnostech nasazení senzorů, a to včetně praktických příkladů instalace, zapojování, provozu či informací o údržbě.  

 Projekt IKAP II není jedinou aktivitou, které se na olomoucké VOŠ a SPŠE spolu s partnery z průmyslu věnují. „Už před rozběhem projektu jsme se soustředili na změny ve vzdělávacích programech školy tak, abychom vyšli vstříc poptávce ze strany našich průmyslových partnerů. Dáváme tak nyní větší důraz na automatizaci a využívání moderních technologií ve výrobě,“ vysvětluje ředitel olomoucké školy Josef Kolář a hned dodává: „Snažíme se přizpůsobit výuku stávající poptávce na trhu práce i potřebám našich partnerů. Díky spolupráci s nimi pak získáváme moderní vybavení do našich dílen a laboratoří pro praktickou výuku. Plusem je i fakt, že naši pedagogové mohou čerpat nejnovější poznatky na stážích přímo ve výrobních společnostech.“

Pokud se vrátíme k vlastnímu vzdělávacímu projektu, je třeba připomenout, že aktivní zapojení škol přináší další zajímavý bonus. Tím jsou hlavně finance, které mohou školy směřovat na zakoupení dalšího vybavení pro praktickou výuku (roboty, kamerové systémy, senzory, apod.). „Na praktickou výuku jsme tedy v současné době velmi dobře připraveni. Teď už jen zbývá doufat, že se žáci a studenti budou moci do školy a tím i do laboratoří a dílen vrátit co nejdříve,“ dodávají jak ředitel školy Josef Kolář, tak Luděk Vychodil z DELu. 

Luděk Vychodil z DELu a pedagog školy Jiří Navrátil prezentují senzoriku na semináři pro technické školy z Olomouckého kraje

Workshop pro školy v prostředí MS Teams

Články čísla 3/21: