REKVALIFIKACE


Rekvalifikační program pro Průmysl 4.0 podle ECDL

Přenositelné digitální kompetence jsou kriticky důležitým předpokladem pro schopnost zaměstnance efektivně získávat nové a hlubší specifické nebo profesní digitální kompetence.

Zdroj:  TZ ECDL, redakčně upraveno

Jsou vhodným a často nutným předpokladem pro osvojení digitálních dovedností potřebných pro práci s novými či specializovanými programy nebo technikou, pro pochopení digitálních technologií v souvislostech, pro schopnost samostatně se vzdělávat a umět tyto dovednosti dále předávat.

Je proto potěšující, že MŠMT v březnu zařadilo do seznamu akreditovaných rekvalifikačních programů nový program s názvem „Digitální kompetence (dle Sylabů ECDL)“ zaměřený na digitální kompetence pro Průmysl 4.0, v pořadí již třetí akreditovaný rekvalifikační program sestavený podle mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL / ICDL. European, resp. International Certification of Digital Literacy (ECDL / ICDL) je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti digitálních znalostí a dovedností, který vznikl na základě závěrů vědeckovýzkumného projektu ESPRIT zadaného Evropskou komisí v polovině 90. let minulého století.

Nový rekvalifikační program je zaměřen na vybudování, rozšiřování nebo upevňování vybraných přenositelných digitálních kompetencí, které jsou a budou potřebné pro řadu současných, ale především budoucích pracovních pozic na trhu práce v období tzv. čtvrté průmyslové revoluce. Tyto digitální kompetence mohou zaměstnanci velmi dobře zúročit jak v oblasti výroby, tak v oblasti obchodu a služeb.

Více informací o rekvalifikačním programu a konceptu EDCL na Rekvalifikační program pro Průmysl 4.0 podle ECDL | Protext - PR služby ČTK

Články čísla 3/21: