SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI


Transformace znalostí, aneb od výuky k vývoji

Transformace znalostí a akademicko-průmyslová spolupráce je pro průmyslový vývoj velmi důležitá. Společnost Festo proto již mnoho let spolupracuje s technicky zaměřenými středními a vysokými školami, kterým dodává vybavení pro jejich odbornou výuku, a nabízí vzdělávací kurzy pro výrobní a průmyslové společnosti.

Autor:  Ing. Filip Škeřík, vedoucí oddělení vzdělávání firmy Festo

Školy vybavení dodané Oddělením vzdělávání společnosti Festo používají pro odbornou výuku a nadaným studentům umožňují s prvky dále pracovat nad rámec výuky a realizovat na nich vlastní projekty. Společnost Festo tyto aktivity všestranně podporuje a jsme se studenty i učiteli v úzkém kontaktu. 

 

Kromě zajištění technického vybavení pořádáme pro zájemce odborná školení na konkrétní témata, která jim pomohou získat potřebné teoretické i praktické znalosti k dosažení vytyčeného studijního cíle. Každoročně spolupracujeme se zhruba 30 školami, z nichž obvykle třetina má zájem o hlubší spolupráci, jako jsou technická školení nebo zapůjčení prvků. V roce 2020 jsme pro střední a vysoké školy uspořádali 12 on-line „školení“, kterých se celkově zúčastnilo okolo 250 studentů. Školení pro učitele proběhla dvě a zúčastnilo se 35 odborných pedagogů.

 

Zájemcům z řad studentů také zapůjčujeme složitější technické vybavení, které by škola ve výuce naplno z kapacitních důvodů nemohla využít. Každoročně se jedná o vybavení v hodnotě cca 2 mil Kč. Tím, že studentům ukazujeme reálné možnosti použití jednotlivých prvků, mají motivaci se sami nad rámec vyučování vzdělávat a rozšiřovat si možnosti budoucího uplatnění na trhu práce. Vzdělávání je pro nás priorita, a proto jej cíleně podporujeme mnoha různými způsoby.  

 

Zde je několik příkladů toho, jak taková spolupráce může vypadat.

Od společnosti Festo jsme nakoupili mechatronické stanice pro výuku automatizace. V rámci výuky jsme studenty naučili práci se základními průmyslovými komponenty. V rámci projektů a ročníkových prací jsme umožnili studentům stanice upravit, modifikovat, rozšířit a přeprogramovat. Studenti tak mají možnost zkusit si stavbu jednoúčelového stroje i celé výrobní linky od mechanického sestavení až po programové oživení celé linky. Vzdělávací a technické přínosy takovéto práce studenti ocení v budoucím zaměstnání nebo během studia na vysoké škole
Střední průmyslová škola na Proseku Ing. Lukáš Procházka, zástupce ředitele pro odborné vzdělávání

Foto1: student upravující automatizační stanici, Foto 2: stanice na výuku automatizace po rozšíření a další dva zásobníky prvků, Foto 3: jednotlivé stanice zapojené do komplexní výrobní linky - ročníkový projekt

Díky spolupráci s firmou Festo se nám během několika let podařilo získat mnoho výukových materiálů a prvků. Po absolvování několika školení (pneumatické systémy, programování, automatizace, Industry 4.0) jsme se pustili do vývoje jednoúčelových strojů. Nabité znalosti jsme přenesli do návrhu jednoúčelového stroje, pracující na principech Průmyslu 4.0. Nově navržený a sestavený stroj testuje „chytré“ vložky do bot. Všechny testované parametry jsou ukládány do databáze a odesílány na cloudová úložiště, kde jsou kdykoliv k dispozici pro následné vyhodnocený výsledků. Díky postupnému vzdělávání a konzultacím s firmou Festo jsme schopni vytvářet složité stroje dle přání zákazníka.
IdeaHUB, Ostrava Ing. Vladimír Dostál, ředitel, Bc. Benjamin Przeczek, konstruktér
Foto 4: prototyp testovacího zařízení na vložky do bot, Foto 5: detail mobilní aplikace pro správu dat a VTEM Terminál Festo, Foto 6: detail vyhodnocovacího SW testovacího zařízení

Články čísla 3/21: