PŘÍPADOVÁ STUDIE KYBERBEZPEČNOST


Případová studie ve společnosti Kofola

Zatímco v lásce Kofola nic neřeší, v oblasti bezpečnosti našla důvodů k řešení opravdu hodně. Patří mezi ně ochrana informačních a komunikačních systémů, bezpečnost citlivých informací před stále větším počtem kybernetických útoků a rozpoznávání případných rizik.

Autor:  Petr Vejmělek a Jiří Chalota, Autocont a.s.

Na počátku nebyla společnost Kofola zcela přesvědčena o tom, že je pro ni kontinuální bezpečnostní dohled bezpodmínečně nutný. A to navzdory tomu, že drtivou většinu IS poskytujeme centrálně.

V kybernetickém prostoru je dnes mnoho různě nebezpečných útočníků, kteří jsou většinou absolutně neznámí a náhodně nebo cíleně útočí na méně či více chráněné informační a komunikační systémy. Služby bezpečnostního dohledu Autocontu jsou založeny na co nejrychlejší detekci případného průlomu do informačního systému a zjištění jeho původu, cesty, rozsahu zasažení a pojmenování dopadu a následné správně řízené reakci a rychlé nápravě. 

Přestože společnost Kofola provozuje ve výrobních jednotkách v Česku, Slovensku, Polsku, Slovinsku a Chorvatsku řadu informačních systémů, a některé z nich pro všechny lokality i centrálně, nebyla z počátku přesvědčena o tom, že je pro ni kontinuální bezpečnostní dohled nutný. Vzájemná dohoda společnosti Kofola a AUTOCONT vedla k ověření konceptu Pokročilého bezpečnostního dohledu. Až dle výsledku a prokazatelných přínosů řešení se Kofola sama rozhodla o užitečnosti nabízených služeb.

Zkušební provoz Pokročilého bezpečnostního dohledu probíhal po dobu jednoho měsíce. Poté se společnost Kofola rozhodla dále pokračovat ve spolupráci.

Popis řešení

Primárním cílem bylo zvýšení účinnosti boje s kybernetickými hrozbami pomocí sběru provozně-bezpečnostních informací z informačních systémů a jejich následná korelace a analýza. Pomocí vstupních auditů a analýz byla určena „technická aktiva“, ze kterých jsou následně získávány informace v podobě logů a flow. To je pro kvalitní bezpečnostní dohled zásadní. 

Díky strategickému partnerství se společností AT&T Cybersecurity (dříve Alien-Vault) a výběrem dohledového systému založeného na produktu Unified Security Management (USM) bylo využito rozšířených detekčních mechanismů, které pracují také s informacemi z dalších oblastí bezpečnosti, které USM má. Jedná se především o informace z oblasti správy aktiv (Asset Management), správy zranitelnosti (Vulnerability Assessment) a také monitoringu chování (Behavioral Monitoring).

Každý zákazník využívající služby bezpečnostní dohled od firmy AUTOCONT je napojen na federační server umístěný v prostředí AUTOCONT Security Operations Center (AC SOC). Všechny lokálně generované kybernetické bezpečnostní události, alerty a incidenty každého zákazníka jsou na tento server bezpečnou cestou replikovány. Bezpečnostní team AUTOCONT tak má celkový přehled o všech dohledovaných zákaznících a dokáže včas a cíleně reagovat.

Díky tomu i společnost KOFOLA Československo a.s. významně zvýšila svoji bezpečnost, aniž by musela investovat do implementace robustních softwarových systémů, hledat či vychovávat security specialisty a řešit jejich zastupitelnost. Dynamicky se vyvíjející bezpečnostní problematiku má spolehlivě zabezpečenu formou průběžně placených služeb.

Přínosy

 
  • Přehled nad konkrétními bezpečnostními hrozbami s pohotovou reakcí v téměř reálném čase,
  • vysoká míra zabezpečení,
  • analýza účinnosti organizačních a technických opatření,
  • usnadnění činnosti při změnách ve společnosti, 
  • efektivní řízení investice do budování kybernetické bezpečnosti, realizace formou průběžně placených služeb,
  • vysoká odbornost, zkušenosti přehled v oblasti kybernetických hrozeb díky externímu, vysoce kvalifikovanému týmu specialistů.
Našli jsme řešení pro dohled nad kybernetickou bezpečností bez nároku na nové lidské zdroje.
Milan Zmarzlák, Head of ICT ve společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Použité technologie

  • AT&T Cybersecurity, USM appliance
  • Dell EMC PowerEdge server
  • Virtualizace Microsoft Hyper-V

OBDOBÍ REALIZACE

10/2018