PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PARTNERY CENTRA


Deloitte Advisory s.r.o.- Partner 

Společnost Deloitte v České republice je předním poskytovatelem odborných služeb v oblasti auditu, daní, právního poradenství, finančního poradenství, podnikového poradenství a v oblasti řízení rizik prostřednictvím více než 1000 tuzemských i zahraničních specializovaných odborníků.


Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR–  Spolupracující partner 

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami. Je nevládní, nezávislou, nepolitickou, neziskovou a neobchodní organizací, která byla založena v roce 1997. Asociace prosazuje podnikatelské a obchodní zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem, ministerstvy a ostatními orgány státní správy. Podporuje úsilí firem českého obranného a bezpečnostního průmyslu pronikat na zahraniční trhy.


Kooperace.cz s.r.o. - Člen

Portál KOOPERACE.CZ přináší zákazníkům profesně specializovaný, odborný a aktuální přehled o volných výrobních strojírenských kapacitách spolu s potřebnými referencemi, a tím zvyšuje zákazníkovi konkurenceschopnost a umožňuje tvorbu strojírenských clusterů. Dále umožňuje zákazníkovi okamžitě nalézt firmu s referencí a získat množství volných objednávek, regionálně a s šetřením nákladů za převoz materiálu.


PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář - Člen

PRK Partners patří mezi přední advokátní kanceláře střední Evropy. Již více než 25 let pomáhá svým klientům dosáhnout jejich obchodních cílů. Poskytují komplexní právní poradenství založené na perfektní znalosti místního trhu a lokálního práva.