VIDEO


Digitální dvojče v průmyslové praxi: celý záznam pořadu

Přinášíme vám kompletní záznam pořadu s názvem "Digitální dvojče v průmyslové praxi", který jsme živě odvysílali 12. 11. 2020 ze studia České Spořitelny.

Program pořadu:

Digitální dvojče posouvá produktivitu průmyslu k novým hranicím 
                             František Podzimek, Head of Digital Enterprise, Siemens
                             Tomáš Froněk, Deputy head of Factory Automation, Siemens

Digitální dvojče ve výrobě převodovek ŠKODA AUTO
                             Martin Kulhánek, specialista automatizace a digitalizace DQ, Výroba                                 komponent ŠKODA AUTO, závod Vrchlabí

Implementace technologie digitálního dvojčete v rámci SmartFactory na VŠB-TUO
                             Jiří Koziorek, vedoucí Katedry kybernetiky a biomedicínského                                             inženýrství, VŠB-TU Ostrava

Digitální dvojče v průmyslové výrobě - Optimalizace robotických linek
                             Aleš Pochylý, Robot Machining Group Manager, Blumenbecker Prag
                             Přemysl Šůcha, vedoucí oddělení Optimalizace, Laboratoř                                                   průmyslové informatiky, Český institut informatiky robotiky a
                             kybernetiky ČVUT

Podpora zavádění inovací a technologií Průmyslu 4.0 
                             Pavel Nejman, ředitel korporátních center, Česká spořitelna