EDITORIAL JAROSLAVA LÍSKOVCE


Jaroslav Lískovec
ředitel NCP 4.0

Vážení,

přiblížil se nám konec roku 2020, který byl výjimečný. Dlouho se v historii nestalo, aby celosvětově něco zasáhlo do našich životů tak, jako malý nepřítel COVID-19. Bohužel díky tomuto viru se naše osobní životy zásadně změnily a změnil se i způsob naší práce. Pro většinu z nás se např. networking stal spíše „onlining“ a „social distancing“. Konference a workshopy se přeměnily z ruchu desítek a stovek lidí v jednom sále na domácí posezení s notebookem a představování si, kolik lidí asi daný event sleduje. Na druhou stranu absolvovat konferenci v pyžamu má také něco do sebe.

Všechny tyto události silně ovlivnily i nás v Národním centru Průmyslu 4.0, ale ve finále nás v mnoha směrech ovlivnily pozitivně. Krize totiž přináší i příležitosti a některé oblasti naopak dokáže posunout. A my máme to štěstí, že řešíme téma, které z této krize vychází jako jeden z vítězů. Digitalizace a implementace principů Průmyslu 4.0 se během tohoto období dostala na výsluní.

Hned v na jaře jsme v prvních dnech pandemie při nedostatku ochranných pomůcek společně s kolegy z CIIRCu zrealizovali 3D tištěnou polomasku RP95. Tato polomaska, která díky 3D tisku byla za jeden týden certifikovaná a zdarma uvolněna k tisku do celého světa, tak byla vyráběna v téměř 40 zemích více jak 100 institucemi a podniky. Toto by nikdy nebylo možné realizovat bez NCP4.0 a ekosystému partnerů, kteří nás mnoha způsoby podpořili, ať už odborně, finančně nebo tím, že tiskli polomasky na svých 3D tiskárnách. Na jaře jsme společně prokázali, že umíme i v praxi velmi zdatně realizovat projekty na základě principů Průmyslu 4.0.

Podařilo se nám mnoho dalších věcí, z nichž bych rád zdůraznil velmi úspěšný první ročník Národního průmyslového summitu, který byl největším setkáním akademie, průmyslu a státu v tomto roce. Dále náš vstup do online světa v podobě streamů, které v posledních měsících realizujeme a které nás překvapují svým dosahem.

Tím hlavním pro nás ale je, že se naše rodina partnerů NCP4.0 velmi intenzivně rozrůstá i této době. Během tohoto roku jsme přivítali do našich řad množství významných a aktivních partnerů. Velmi si toho vážíme a je to pro nás závazek i do dalších let. Jak velmi často říkám, NCP4.0 není o nás v kanceláři, ale především o Vás, partnerech, a know-how, které do NCP4.0 přinášíte. Proto Vám všem patří velký dík a naše uznání.

Přeji Vám příjemné prožití Vánočních svátků a radostný vstup do roku 2021. Doufám, že v příštím roce bude již možné se vrátit k osobním setkáním a budeme se postupně vracet k původnímu modelu networkingu a socializingu.

Jaroslav Lískovec