CAMPUS NETWORK


CAMPUS NETWORK – privátní mobilní sítě 4G/5G T-Mobile CZ

V České republice se teď díky aukci na nové mobilní frekvence hodně hovoří o tom, co sítě 5G reálně přinesou zákazníkům.  Nejčastěji je zmiňována rychlost stahování dat, která je asi nejvíce viditelná nová vlastnost pro rezidentní klienty. Souběžně s rezidenčním pokrytí 5G se také očekává výrazný nárůst poptávky po 5G řešeních v průmyslu, logistice, obchodních a veřejných prostorech.  Tato řešení nazýváme v Deutsche telekomu (DT) Campus network (CN) a přinesou unikátní vlastnosti, které nemohou nabídnout ani pevné sítě ani sítě WLAN.

Autor: Tomáš Verner, ICT Business Development Manager, T-mobile

Čtyři hlavní výhody budoucích 5G CAMPUS SÍTÍ:

 • Přenosová rychlost až 10 Gbit/s
 • Latence pod 1ms
 • Provoz mnoha zařízení současně v dedikované 5G síti
 • SLA až 99,999

Campus sítě jsou nezávislé na veřejné mobilní síti a lze v nich provozovat pouze autorizovaná zařízení. Ve světě se setkáme již s mnoha realizovanými příklady použití 5G CN.

 Hlavní příklady použití 5G sítí:

 • Automatické vozidlo 
 • Rozšířena a virtuální realita
 • Prediktivní servis 
 • Video analýza a dohled
 • Digitální dvojče 
 • Rekonfigurace výrobní linky
 • Trasování a sledování 
 • Dedikovaná síť pro IoT

Na níže uvedeném obrázku se můžete podívat, jak by takové moderní pracoviště mohlo vypadat:

Deutsche Telekom spolupracuje v rámci projektu 5G – SMART s dalšími 16 velkými evropskými společnostmi na testování potenciálu 5G ve výrobním prostředí. Konkrétním příkladem může být BorgWarmer, kde Deutsche Telekom testuje privátní síť pro potřeby logistiky a výroby. Soustředí se na čtení čárových kódů a automatizovanou manipulaci s materiálem, a dále na řízení a monitorování výroby, včetně datového připojení PLC.

Česká republika nezůstává pozadu a 5G pracoviště již vzniklo na VŠB – Technické univerzitě v Ostravě. V prosinci uzavřel T-Mobile a CIIRC ČVUT Memorandum o spolupráci, na jehož základě bude mimo jiné realizována i kampusová sít v Testbedu pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT.