PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PARTNERY CENTRA


Atos IT Solutions and Services, s. r. o. - Asociovaný partner

Atos IT Solutions and Services, s. r. o je globálním lídrem v digitální transformaci. Je evropskou jedničkou v poskytování cloudových služeb, kybernetické bezpečnosti a výpočetní techniky s vysokým výkonem, poskytující end-to-end řešení pro Orchestrated Hybrid Cloud, Big Data, Bussiness Applications a řešení Digital Workplace. Cílem partnerství společnosti je pomoci navrhnout budoucnost prostoru informačních technologií, dále podporovat rozvoj znalostí, vzdělávání a výzkumu v multikulturním přístupu a přispívat k rozvoji vědy a technologií. 


Leuze Engineering Czech s. r. o. – Asociovaný partner

Společnost Leuze Engineering Czech s.r.o. působí na českém trhu již od roku 2017. V prosinci roku 2019 se stala součástí nadnárodní společnosti Leuze electronic GmbH + Co. KG. Hlavní náplní činnosti je dodávání inženýrských služeb pro zákazníky v České republice, Rakousku a Německu. V rámci spolupráce se zákazníky dodávají know-how jejich inženýrů v rámci podpory zákaznických projektů, ale také řešení projektů, které zpracovávají zákazníkovi na klíč. Oblasti, ve kterých řeší tyto projekty, jsou: vývoj aplikačního software, vývoj embedded software, testování software, hardware in the Loop testování, stavba a správa testovacích zařízení, automatizace a servis, projektové vedení a řízení kvality.


Svaz chemického průmyslu České republiky, z. s. – Spolupracující partner

Svaz chemického průmyslu České republiky byl založen v roce 1992 jako dobrovolné sdružení výrobních, obchodních, projekčních, výzkumných a konzultačních organizací, které mají vztah k chemickému, farmaceutickému a petrochemickému průmyslu a k průmyslu zpracování plastických hmot a pryže. Z původních 37 společností jich nyní SCHP ČR sdružuje více než sto a jeho členové reprezentují více než 60 % pracovníků tohoto oboru a více než 70 % celkové výroby výše zmíněných průmyslových odvětví. Svaz je zaměřen především na aktivní podporu podnikatelských zájmů členských společností v České republice, podporu a zapojování českého chemického průmyslu do evropského a světového hospodářského systému, zastupování společností při jednání se správními úřady a na přenos veškerých dostupných ekonomických, legislativních a technických informací svým členským organizacím, dále na zastupování členských společností při řešení zaměstnaneckých, sociálních a mzdových otázek a otázek bezpečnosti práce, při kolektivním vyjednávání s odborovými svazy a při jednání s orgány státní správy.