BULLETIN PRŮMYSLU 4.0

Zdroje pro
průmysl

Virtuální
a rozšířená
realita

BULLETIN PRŮMYSLU 4.0         Přehled čísel         Aktuality         Odborné příspěvky         Rozhovory         Případové studie   Pravidelné rubriky     Redakce

Vážení partneři a přátelé Národního centra Průmyslu 4.0, 
jestli si dnes můžeme být něčím jistí, tak pouze tím, že zítra bude všechno jinak. Změna, nejistota a často i tísnivé pocity se staly každodenní součástí našeho života. COVID-19 bohužel ovládl nejen naše pracovní bytí a citelně zasáhl do ekonomiky většiny odvětví, ale ovlivnil i naše soukromí, rodinný život, a to jak trávíme volný  čas. Je už málo těch, jejichž blízkých se virus zatím nedotkl.