CENA ZA PRŮMYSL 4.0


Optimalizace robotických linek ušetří až 20 % energií

Oddělení průmyslové informatiky CIIRC ČVUT vyvinulo algoritmus a SW nástroje, které dokáží optimalizovat výrobní takt a spotřebu robotické linky s jedním i více průmyslovými roboty. Společnost Blumenbecker Prag s.r.o. úspěšně otestovala tento nástroj při off-line návrhu několika robotických linek, které jsou již v současnosti nasazeny u jejich zákazníků. Testy společnosti Blumenbecker, a i další předchozí testy ukázaly, že náš algoritmus dokáže ušetřit zhruba až 6 % na taktu linky a až 20 % na spotřebě energie robotů. 

Autor: doc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D., vedoucí skupiny optimalizace, CIIRC ČVUT

Řešení, navržené výzkumným týmem z CIIRC ČVUT, má dvě hlavní výhody. První je, že optimalizace probíhá ve virtuálním prostředí Siemens Process Simulate. To znamená, že optimalizaci děláme ještě dříve, než dojde na vlastní montáž robotů a další výrobní technologie. Druhou výhodou je, že optimalizace pouze upravuje parametry drah robotů a délku čekání mezi jednotlivými pohyby robotů. Tato metoda tudíž nevyžaduje žádné dodatečné investice a zároveň ji lze použít na již postavenou linku.

Tato práce je spojena s řadou ocenění, jako jsou Cena Wernera von Siemense v kategorii disertační práce zabývající se konceptem Průmysl 4.0 a Cena děkana FELČVUT za prestižní disertační práci. Projekt financovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu zvítězil v soutěži vyhlašované Svazem průmyslu a dopravy ČR, od něhož na začátku října  společně s firmou Blumenbecker a FSI VUT obdrželi Cenu za Průmysl 4.0.

Více informací k projektu přineseme na stránkách Bulletinu v nejbližší době. 

Foto vlevo: aktuální podoba testovacího pracoviště v laboratořích společnosti (Bezděčín). Vpravo:  robotické pracoviště v prostředí Process Simulate + Virtuální Zprovoznění (signály: nouzové stopy, odbav. tlačítka, přípravky atd.)  Foto: Blumenbecker Prag s.r.o.