ŘEŠENÍ PRO FIRMY


Metodika digitální zralosti

Jak je na tom moje firma s technologickou vyspělostí a digitální zralostí ve srovnání s konkurencí? Jaké jsou její silné stránky a kde má největší slabiny? V kterých oblastech je nejlepší začít s inovacemi? Jak mám nejvíce zvýšit efektivitu činností svého podniku a snížit jeho náklady? Kde jsou největší příležitosti pro zlepšení fungování mé společnosti, zvýšení jejího potenciálu a konkurenceschopnosti?

Autor: Alena Burešová

To jsou otázky, které trápí snad každého ředitele firmy. Zejména v dnešní době, kdy světem vládne pandemie COVID-19, se ukazuje, že mnohem odolnější a adaptabilnější na změny jsou firmy, které mají vyšší úroveň digitalizace. 

Dle našich zkušeností si velké množství malých a středních firem plně neuvědomuje všechny své skutečné silné stránky a slabiny a na expertní konzultace nemá finance. Pokud v praxi investuje do nových digitálních systémů, je to většinou produkt, který je limitován výrobním programem dané technologické firmy a plně nezohledňuje specifika konkrétní výrobní společnosti. Náklady na zavedení nezřídka přesáhnou ekonomické přínosy a zlepšení digitální úrovně je pouze částečné – jinými slovy – technologický potenciál výrobní firmy není plně využit a dané řešení je pro firmu ekonomicky nevýhodné. Tato zkušenost následně vede k neochotě výrobních firem do digitálních inovací investovat. 

 

Proto jsme v NCP 4.0, ve spolupráci s našimi partnery, vyvinuli nezávislou odbornou analýzu všech činností podniku, na základě které lze následně určit jeho digitální úroveň. Projekt je určen zejména malým a středním firmám, které si nemohou dovolit zaplatit drahé poradenské firmy. Cílem je navrhnout pro danou společnost na míru šité řešení, které bude skutečně potřebovat a které jí bude dávat ekonomický smysl.

 

Po vyplnění expertního dotazníku, který je dostupný na našem webu, a krátké úvodní konzultaci dostane každá firma zdarma, na základě zjištěných dat, pro ni na míru vytvořenou expertní analýzu, která shrne její podnikové činnosti a ohodnotí je z hlediska úrovně digitalizace, určí její silné a slabé stránky a vytyčí pro ni vhodný směr technologických inovací, který bude nejvíce technologicky smysluplný a ekonomicky efektivní. 

 

Věříme, že naše metoda pomůže firmám získat nový pohled na jejich podnik optikou Průmyslu 4.0 a že pomůže firmu nasměrovat k hodnotným inovacím a slibným příležitostem.

 

V případě dalšího zájmu mohou firmy využít odborných konzultací Národního centra průmyslu 4.0 a jeho partnerů. Naši nezávislí odborníci budou firmám asistovat při výběru vhodného dodavatele technologických inovací a supervizovat správnost implementace daného řešení svým nezávislým pohledem.