REPORT Z AKCE


Roadshow NCP4.0 a CzechInvest nabídlo inspiraci pro digitalizaci firem

Podzimní krátkou kontaktní konferenční sezónu zahájilo Národní centrum Průmyslu 4.0 workshopem připraveným ve spolupráci s agenturou CzechInvest s názvem „Roadshow: Digitalizace SME“.

Autor: Alena Nessmithová

Akce, která proběhla hned 2.září., byla první ze série praktických workshopů připravených přímo na míru malým a středním českým firmám (zbytek plánované série se odehraje v online formě). Nejen pandemie Covid-19 totiž ukázala, že digitalizace je pro firmy jedinou možností k zachování jejich konkurenceschopnosti a podílu na trhu. A jsou to právě menší firmy, pro které digitalizace představuje největší výzvu, neboť jsou často bez komplexního plánu transformace, jak potvrdila i Analýza českého průmyslu.

Úvodní workshop Roadshow nabídl nejen seznámení s fenoménem Průmyslu 4.0 a jeho klíčovými technologiemi, ale zejména praktické příklady zavádění digitalizace do firem a přechodu na nový způsob fungování. Neboť, což v průběhu workshopu několikrát zaznělo, pro úspěšnou digitalizaci je nejdůležitější změna myšlení a zapálení všech zaměstnanců ve firmě pro změny. 

Na Roadshow se o své zkušenosti přišla podělit řada firem, ať už z řad partnerů NCP4.0 nebo firem, které si prošly některým z programů CzechInvestu na podporu zavádění inovací, startupů a podnikání.  Hosté workshopu se tak mohli inspirovat příběhem společnosti BD Sensors z moravských Buchlovic, za jehož úspěšnou digitalizací stojí právě nakažlivé nadšení vedení firmy, které se díky tomu podařilo digitalizovat většinu procesů a aspektů chodu výrobní společnosti. 

Využití inovativních technologií v nevýrobních oblastech naopak představila společnost Kaleido, která prostřednictvím brýlí s virtuální realitou zprostředkovává cestování seniorům v pečovatelských domovech, ale také společnost Sensority, která využívá IoT pro sledování objektů, monitorování teploty přepravovaného zboží či naplněnosti odpadových kontejnerů.  

Celkový pohled na problematiku digitalizace výroby představili zástupci společností JHV Engineering a Siemens, kteří se jakožto integrátoři účastní všech procesů digitalizace a automatizace ve firmách, a to již od prvních koncepčních kroků. Příklad úspěšné akademicko-průmyslové spolupráce prezentoval Petr Kadera z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na příkladu továrny Lego v Kladně. 

Propojení vědy a výzkumu s praxí se věnoval i příspěvek Ladislava Mlčáka z Technologické agentury ČR, která za posledních 10 let v rámci veřejných soutěží
TA ČR podpořila aplikovaný výzkum částkou ve výši 28 mld Kč. Bylo podpořeno 2 530 projektů, do kterých se zapojilo 3 422 výzkumných organizací a 3 099 výrobních podniků. L. Mlčák také představil projekt mapování inovačních kapacit INKAviz, který se dopodrobna zabývá situací s převáděním výsledků vědy a výzkumu do praxe v jednotlivých regionech, a to včetně identifikace nejčastějších oblastí zájmu, ale i bariér.

Lubomír Kristek z Národního centra Průmyslu 4.0 prezentoval unikátní Analýzu  digitální zralosti, kterou společně s partnery centra vyvinul a otestoval především pro využití malými a středně velkými firmami. Úvodní část analýzy je k dispozici pro všechny zdarma na webu NCP4.0 a je možné ji vyplnit online.  Pro další kroky už je nutné konzultovat proškolené odborníky. Analýza výchozí pozice společnosti a určení oblastí, které jsou pro digitalizaci konkrétní firmy prioritní, jsou klíčovým prvkem při přípravě strategického plánu transformace. Jedině tak může být digitalizace maximálně efektivní a s krátkodobou finanční návratností.

Report z úvodního setkání Roadshow na CIIRC ČVUT v Praze. Foto: CIIRC ČVUT 2020.