SOUTĚŽ


Cena Wernera von Siemense pro mladé vědce vyhlášena

Společnost Siemens v letošním roce vyhlásila již 23. ročník Ceny Wernera von Siemense oceňující mladé vědce, jejich pedagogy a výsledky jejich vědecké práce v technických, přírodovědných a medicínských oborech. Soutěž je vyhlašována v celkem osmi kategoriích, mezi které letos nově přibyla i kategorie oceňující nejlepší absolventskou práci zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou. 

autor: Alena Nessmithová,  podle TZ Siemens

Již tradičně jsou vyhlašovány ceny pro nejlepší diplomovou a disertační práci, nejlepšího pedagogického pracovníka, ale také za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu či překonání překážek při studiu. Samostatně vyhlašovanou kategorií je cena za nejlepší absolventskou práci na téma Průmyslu 4.0 a zvláštní cena za kvalitu ženské vědecké práce. Ceny Wernera von Siemense jsou letos podpořeny finanční odměnou v celkové výši 830 000 Kč. 

Školství je oblast, kterou pandemie koronaviru zasáhla velmi citelně. Současně však ukázala, že nové myšlenky, nápady a odhodlání studentů a mladých vědců mohou k řešení této bezprecedentní situace výraznou měrou přispět. Proto jsme se rozhodli i letos studenty a mladé vědce ocenit.
Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice.

Kandidáti v jednotlivých kategoriích se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek https://www.cenasiemens.cz/ do 30. listopadu 2020, výsledky soutěže budou účastníkům oznámeny do 29. 1. 2021. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne na přelomu února a března 2021.  Do nominací se může zapojit i široká veřejnost – kandidáty a jejich práce je možné nominovat prostřednictvím webových stránek a v případě, že doporučený zvítězí, získá nominující prémii ve výši 10 000 Kč.

Cenu Wernera von Siemense pořádá český Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení prací. Záštitu nad udílením cen poskytuje předseda vlády České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku. V předchozích dvaadvaceti ročnících soutěže bylo oceněno 389 studentů, pedagogů a vědců, na odměnách bylo vyplaceno přes 12,5 milionů Kč.