REPORT Z AKCE 


Národní průmyslový summit vystavil vysvědčení Vládě a vyzdvihl nutnost akademicko-průmyslové spolupráce

Národní centrum Průmyslu 4.0 ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT uspořádalo na začátku září letos jediné setkání představitelů vlády, vědy, akademie a průmyslu s cílem nabídnout platformu pro diskusi o dalším směřování průmyslu v České republice a cestách ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti, inovativnosti a přidané hodnoty. Důraz byl kladen na aktivní spolupráci akademické a průmyslové sféry, což se nejen v posledních měsících ukazuje jako klíčové pro to, aby český stát a jeho podniky obstály v mezinárodní konkurenci.

Autor:
Alena Burešová

Navzdory sílící pandemii COVID-19 se Národního průmyslového summitu 2020 konaného 9. září za přísných hygienických opatření zúčastnily více než čtyři stovky hostů z řad ředitelů průmyslových firem, vrcholných představitelů ministerstev, velvyslanectví, průmyslových svazů, univerzit a akademických institucí, kteří využili, letos možná již poslední, příležitosti k neopakovatelnému setkání v prostředí Betlémské kaple. Summit byl dostupný také prostřednictvím online streamu a do poloviny září přenos summitu shlédlo více než 18 000 diváků.

Summit byl rozdělen do tří diskuzních panelů, které se za účasti vybraných panelistů postupně věnovaly strategii konkurenceschopnosti, zavádění inovací a nových technologií a efektivní spolupráci průmyslu a akademického prostředí. Publikum v sále, ale i připojené prostřednictvím online streamu, mělo možnost klást panelistům dotazy, a tak se zapojit do diskuze na daná témata.  

Summit zahájil premiér Andrej Babiš, který v úvodu pozdravil hosty prostřednictvím videa. V reakci na rostoucí počty potvrzených případů nákazy koronavirem uvedl, že Českou republiku „čeká těžký podzim“ a řekl, že vláda již nebude zavádět opatření ekonomického charakteru. Jak se situace vyvinula o pár týdnů později, všichni citelně vnímáme. 

V reakci na omezení způsobená pandemií očekává vláda v letošním roce rozpočtový schodek až 500 miliard korun, a další opatření ekonomického charakteru si již nemůže dovolit.
Andrej Babiš, premiér ČR

Na vystoupení premiéra navázal ředitel Národního centra Průmyslu 4.0 Jaroslav Lískovec, který představil průmyslový summit jakožto novou platformu pro setkávání zástupců průmyslu, akademické sféry a státu, která je zásadní pro zavádění nových technologií a zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků. Jako dobrý příklad této spolupráce vyzdvihl krátkou dobu, která na jaře stačila k vývoji a následnému transferu technologie do výroby ochranných polomasek CIIRC RP95 vyvinutých na CIIRC ČVUT při první vlně koronaviru s výraznou rolí partnerů Centra i celého ekosystému pro Průmysl 4.0. 

Senior manažerka průmyslového výzkumu a vývoje NCP 4.0 Alena Burešová prezentovala výsledky nejnovější Analýzy českého průmyslu 2020, která zdůraznila závislost českého průmyslu na exportu a jeho zranitelnost při dalších omezeních spojených s COVID-19. Zároveň podtrhla nutnost investic, a to i přes omezené finanční prostředky, které mají firmy aktuálně k dispozici. 

První diskuzní panel se věnoval koncepci vlády na podporu českého průmyslu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Diskuze se zúčastnili Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády ČR a ministryně financí ČR, Karel Havlíček, místopředseda vlády ČR a ministr průmyslu, Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR , Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, Stanislav Kouba, náměstek ministryně financí ČR, Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR, Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, Karel Dobeš, předseda Asociace malých a středních podniků ČR, Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení svazu automobilového průmyslu (AutoSAP) a Petr Sklenička, předseda České konference rektorů. 

V průběhu diskuze se hosté zamýšleli zejména nad definicí přidané hodnoty a konkurenceschopnosti, přičemž do debaty svými názory přispěli i zástupci firem v publiku, jako například Vladislav Verner ze společnosti SOMA, Pavel Sobotka z Frentech Aerospace, Antonín Růžička z Wikov Industry a Jiří Kabelka, předseda představenstva Národního centra Průmyslu 4.0 a společnosti DEL. Hosté v publiku svými názory vystavili vládě pomyslné vysvědčení a zároveň vypíchli nejdůležitější kroky, které by na podporu českého průmyslu měla učinit. Důležitost mít strategický plán na rozvoj infrastruktury podtrhl pan Luboš Lukasík (T-Mobile CZ), Eduard Palíšek (Siemens), Milan Šlachta (Bosch Group) nebo Tomáš Prášil (Motor Jikov Group).

V druhém panelu se sešli Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR, Michal Pícl, náměstek ministryně práce a sociálních věcí ČR, Eduard Palíšek, generální ředitel, Siemens, s. r. o., Milan Šlachta, generální ředitel Bosch Group v ČR a SR, Jaroslav Řasa, majitel a zakladatel ABRA Software, Luboš Lukasík, ředitel segmentu korporátních zákazníků a státní správy, T-Mobile CZ, a. s., Jiří Jirkovský, generální ředitel, VDT Technology, a. s., Milan Málek, obchodní ředitel a zakladatel Kooperace.CZ, a. s., Petr Štěpánek, rektor VUT v Brně a Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, aby společně diskutovali nad technologickými výzvami, kterým aktuálně český průmysl čelí. 

Řečníci zdůraznili zejména nutnost firem digitalizovat, zvyšovat flexibilitu výroby a adaptovat se na nové trendy, což vše povede ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zároveň snížení zranitelnosti vůči celosvětovým krizím jako je například pandemie COVID-19.  Podtrhli důležitost kvalitní pracovní síly a navrhovali možnosti, jak zvýšit její dostupnost a praktickou použitelnost.

Nejen krize COVID-19 ukázala, jak důležitá a užitečná může být efektivní spolupráce průmyslu a akademie. V třetím panelu se tomuto tématu věnovali Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT ČR, Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, Vojtěch Petráček, rektor ČVUT, Václav Snášel, rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava, Petr Sklenička, předseda České konference rektorů, Jan Řídký, místopředseda a člen předsednictva Akademické rady, Akademie věd ČR. 

Při společné diskuzi se zástupci průmyslu, které se účastnili Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens, Andrej Chrzanowski, člen představenstva Česká Zbrojovka Group SE, Milan Kulhánek, partner, Deloitte Czech Republic, Michal Kadera, External Affairs Director, ŠKODA AUTO a.s., Jakub Lichnovský, partner, PRK Partners a Jaroslav Lískovec, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0, vyzdvihli nutnost spolupráce akademie a průmyslu. Její důležitost dokládali na konkrétních příkladech, kterými se ostatní firmy mohly inspirovat.

Řečníci i hosté měli prostor k méně formálním diskuzím při slavnostním rautu, který uzavřel první ročník konference. Další příležitost k setkání s vrcholnými představiteli vlády, průmyslu a akademie bude příští rok při 2. ročníku Národního průmyslového summitu.