VIRTUÁLNÍ A ROZŠÍŘENÁ REALITA


Virtuální a rozšířená realita nabízí řešení pro průmysl zasažený pandemií

Už v průběhu jara nás kontaktovala řada českých firem s tím, že mají v zahraničí rozpracované velké průmyslové celky a nemohou tam poslat své pracovníky, aby je dokončili, případně potřebují montáž cizí technologie zde a není možné sem pracovní tým ze zahraničí dostat.

Autor: Jan Hovora,
Pocket Virtuality

Firmy se u nás zajímaly, zda by nebylo možné naši technologii virtuální teleportace, která byla doposud vyvíjena pro jaderný průmysl, nějakým způsobem “ohnout” a použít v této nelehké době. Virtuální teleportací se myslí systém, který pomocí speciální technologie dokáže udělat úplnou kopii prostředí v reálném čase a v místě, na kterém se montáž odehrává, a to pomocí speciálních brýlí. Následně se do této kopie pomocí virtuální reality “přenese” vzdálený expert, který s pracovníkem může kooperovat, jako by byl přímo na místě. Úskalím tohoto řešení je, že tento systém je zatím stále ve vývoji (první komerční verze bude nejdříve na přelomu roku) a jeho nasazení je časově náročné. Pro malé a střední firmy bez vlastního IT a infrastruktury navíc příliš složité.

Nedostatečná digitalizace si v době pandemie vybírá svou daň
 

Ve většině firem ještě neproběhla dostatečná evangelizace virtuální nebo rozšířené reality, natož aby byly připraveny na nasazení takto sofistikovaného systému. Řada firem také nemá digitalizované procesy, takže když chce takovou technologii nasadit, zjišťují, že nemají kompletní 3D modely technologie, a že návody a dokumentace jsou jen na papíře. Často, což je ještě horší, jsou úplně nepřenositelné, protože  jsou jenom v hlavách příslušných zaměstnanců.

 

V podstatě je na tom český průmysl v této oblasti podobně jako české školství. Najednou musí digitalizovat, a co bylo v plánu v horizontu let, se bude muset zvládnout během několika měsíců.

 

Fata Morgana Starter Kit – VR a AR pro začátečníky

V průběhu jara jsme si tedy uvědomili potřebu  dodat na český trh produkt, který nebude tak sofistikovaný, ale který umožní co nejjednodušeji zprostředkovat vzdálenou pomoc v rozšířené realitě při montáži nebo výrobě. A to takovým způsobem, aby takovou technologii zvládly nainstalovat a zaplatit i menší a středně velké firmy. 

Částečně jsme tedy upozadili vývoj teleportační technologie a všechny volné kapacity nasadili na vývoj systému, který umožní přenášet obraz z brýlí pracovníka v terénu nebo statických kamer do stanice vzdáleného operátora. A to bez nutnosti použít cloudová řešení třetích stran kvůli bezpečnosti a finančním i technickým nárokům na infrastrukturu. Bylo nutné urychleně vyvinout software, který by umožnil firmám vytvořit vlastní montážní a údržbové scénáře do těchto brýlí plus trénink těchto prací tak, aby bylo možné použít lokální pracovní sílu a tu kooperovaně navigovat. 

Tento balík nástrojů a potřebného hardwaru jsme nazvali Fata Morgana Starter Kit. Jedná se o all-in-one řešení, které by umožnilo snadné nasazení bez nutnosti velkých příprav a speciálního zázemí, ale především bez nutnosti příliš rozumět technologii a mít specializovaný tým pro její nasazení.

Foto: Fata Morgana Starter Kit, Pocekt Virtuality

Téměř u cíle

Od začátku pandemie uběhlo půl roku a celý tým pracoval na projektu i přes léto. V současné době proběhly dva úspěšné testy v Aero Vodochody (navigovaná údržba plus vzdálená pomoc s videodohledem). Schvalování fotek z testu stále probíhá, takže se čtenář bude muset spokojit s fotografiemi z jiného testu, navigované montáže lisovacích přípravků ve Škoda Auto.

Rádi bychom měli Starter Kit hotový do konce října, momentálně se snažíme odstraňovat chyby. Současná situace, kdy část týmu už také onemocněla a část byla nebo je v karanténě, nám dokončování příliš neusnadňuje. Ii tak se pomalu blížíme k cíli.

Rozšířená realita je … v kufru

Co tedy Starter Kit všechno dovede? Starter Kit umožňuje v lokální nebo podnikové síti provozovat videodohled z pohledu pracovníka, navigovanou montáž nebo údržbu v rozšířené realitě a její trénink a dohled ve virtuální realitě. Celý Starter Kit má podobu průmyslového kufru, jehož první instalace je otázkou cca 30 minut a následné použití by mělo být možné v řádu minut.

V tomto “kufru” jsou jedny předinstalované AR brýle MS Hololens se SW, který umožňuje přehrávat montážní nebo výrobní scénáře, a připravené optické značky pro umístění na servisované zařízení.  Montážní a výrobní scénáře si firma může sama naklikat v dalším SW, který je v tomto balení také přiložen. 

Starter Kit obsahuje i speciální 3D tištěný adaptér na MS Hololens, který z nich udělá VR brýle, aby bylo možné tyto scénáře trénovat i bez fyzického zařízení, na kterém se pak bude montáž nebo údržba provádět. Výhodou je, že takový adaptér umožňuje vyzkoušet VR bez nutnosti nákupu a instalace dalšího HW, což je často pro nezkušené uživatele složité. 

Pro videodohled je zde navíc i předinstalovaný MS Surface Go, pomocí kterého má operátor v podstatě mobilní dohledovou stanici. Součástí balení je i wifi router, aby bylo možné vše snadno rozběhnout bez nutnosti připojení do podnikové wi-fi a zdlouhavého nastavování. 

Cena celého balíku ještě není pevně daná, každopádně naším cílem je teď především firmám pomoci v jejich situaci. Pokud se toto řešení ukáže jako užitečné, měli bychom být schopni kompletovat jednotky až nižší desítky těchto setů měsíčně. 

Foto: Pocket Virtuality

Bez investic do digitalizace to nepůjde

Závěrem bych chtěl ještě zmínit oblast investic. V této těžké době se řada firem samozřejmě snaží šetřit a oblast, kde to zdánlivě nejméně bolí, jsou investice. Je ovšem nesmírně důležité, aby se podařilo zachovat investice do digitalizace. Pokud současná situace omezující pohyb specialistů a jejich setkávání bude trvat delší dobu, a vše tomu zatím nasvědčuje, je digitalizace jediný způsob, jak toto omezení překonat.

 

Tento článek není zamýšlen jako prvoplánová  reklama na náš produkt, nakonec Starter Kit stále není k dispozici. Věříme, že se nám v krátké době podaří přijít s řešením, které by mohlo alespoň částečně pomoci v současné situaci. Před rokem se předpokládalo, že virtuální  a rozšířená realita pomůže v oblasti efektivity, inženýringu, školení a podobně. Dnes jsme v situaci, kdy to dost možná bude klíčová technologie pro přežití průmyslu vůbec.