Analýza digitální zralosti

Při zavádění prvků Průmyslu 4.0 do výroby je zásadní nutností příprava strategického plánu. Ať už jste malý či velký podnik, vždy chcete investovat promyšleně a tam, kde to má ten největší prospěch. Zároveň chcete dělat jednotlivé kroky směrem k digitalizaci tak, aby veškeré systémy a technologie byly propojitelné a mohli jste je postupně rozvíjet.

Jenže, kde začít? Prvním krokem ke strategii je znát dokonale svůj podnik a jeho tzv. digitální zralost. Digitální zralost je analýza činností vaší firmy z pohledu úrovně digitalizace, např. v oblasti lidských zdrojů, činnosti podél hodnotového řetězce, vertikální integrace či životního cyklu výrobku.

V Národním centru Průmyslu 4.0 jsme pro vás společně s našimi akademickými a průmyslovými partnery připravili a otestovali vlastní metodiku pro Analýzu digitální zralosti. Její první online část slouží pro základní strukturovanou orientaci a pojmenování oblastí, kterým je vhodné při digitalizaci vašeho podniku dát prioritu.

Tuto analýzu vám nabízíme online a zdarma. Jediné, co musíte investovat, je v tuto chvíli váš čas.

Národní centrum Průmyslu 4.0 je technologicky neutrální, tato analýza vám tedy nebude doporučovat žádné konkrétní produkty či technologie. Dokument, který získáte na výstupu, vám může sloužit jako výchozí bod při tvorbě digitální strategie nebo jako vodítko, kde momentálně hledat slibné příležitosti k inovacím. 

Pro kvalitní posouzení a nastavení digitální strategie vašeho podniku doporučujeme osobní konzultaci s našimi experty přímo u vás.

FAQ

Co potřebujete znát či vědět před zahájením dotazníku?

-> Dotazník neočekává žádné předchozí znalosti a vědomosti o Průmyslu 4.0. Ptáme se vždy jednoduše a srozumitelně na to, co se děje a jak se pracuje ve vašem podniku.

Jak dlouho bude on-line analýza trvat?

-> On-line část dotazníku lze vyplnit cca za půl hodiny. Kvalita výstupní zprávy samozřejmě závisí na péči, jakou posouzení vašeho podniku a následným odpovědím věnujete.

Kdo bude odpovědi zpracovávat, kdy dostanu výsledky?

->  Odeslané odpovědi jsou automaticky zpracovávány algoritmem Národního centra průmyslu 4.0. Podle vytížení serveru trvá vyhodnocení a generování zprávy desítky minut až několik hodin.

Jaké údaje vám musím poskytnout a kdo a jak je bude zpracovávat?

-> Z osobních údajů potřebujeme pouze emailovou adresu, na kterou zašleme výstupní zprávu. Dále nás zajímá název vaší firmy, její velikost a odvětví. Veškerá data jsou zpracovávána Národním centrem průmyslu 4.0 za účelem tvorby statistik. V případě vašeho výslovného zájmu je možné poskytnout kontaktní údaje prověřeným technologickým partnerům Národního centra průmyslu 4.0 za účelem navázání další spolupráce.