EDITORIAL ALENY NOVÁKOVÉ


Alena Nováková
zástupkyně ředitele NCP 4.0

Vážení partneři a přátelé Národního centra Průmyslu 4.0, 

 

jestli si dnes můžeme být něčím jistí, tak pouze tím, že zítra bude všechno jinak. Změna, nejistota a často i tísnivé pocity se staly každodenní součástí našeho života. COVID-19 bohužel ovládl nejen naše pracovní bytí a citelně zasáhl do ekonomiky většiny odvětví, ale ovlivnil i naše soukromí, rodinný život, a to jak trávíme volný  čas. Je už málo těch, jejichž blízkých se virus zatím nedotkl. 

Dalo by se říci, že takové zamyšlení na stránky průmyslového časopisu nepatří. Dnes už ale nelze oddělit pracovní od soukromého a co se děje v práci, si přenášíme do našeho osobního života a dvojnásobně naopak. Potvrzuje se, že období krize dobře zvládnou jen ti nejflexibilnější a nejschopnější rychle se adaptovat na měnící se podmínky. 

V Analýze českého průmyslu 2020 jsme predikovali, že více než třetina firem bude propouštět. Data jsme sbírali během letních měsíců a už tehdy jsme věděli, že skutečná čísla budou velmi ovlivněna tím, jak se podaří na podzim pandemii udržet na uzdě. Ze současné situace vyplývá, že toto číslo bude i přes vládní podporu mnohem vyšší. 

O Analýze, která byla představena v rámci Národního průmyslového summitu 2020, píšeme i v samostatném článku. Summit se nám podařilo uskutečnit za přísných hygienických opatření na začátku září a strategicky tak propojit akademickou, průmyslovou a vládní sféru. Jejich spolupráce je nejen v současné době klíčová a cílená podpora smysluplných inovací ze strany státu, bez zbytečných administrativních průtahů, je základem pro konkurenceschopný průmysl, stejně tak jako transfer znalostí z akademické sféry. Je třeba se soustředit na to, aby investice do inovací nepadly za oběť úsporným rozpočtům. 

Summit byl také téměř jedinou akcí (kromě Roadshow, o které píšeme zde), kterou letošní podzim uskutečníme kontaktně. Přestože se s vámi velmi rádi setkáváme osobně, současná situace je vážná a plně ji respektujeme. Vytvořili jsme proto nový model online eventu, který bude kvalitně zpracovaný, v profesionálním studiu, s kompaktními a věcnými příspěvky. Moderátor propojí dění ve studiu s dotazy z publika, a umožní tak živé zapojení diváků do diskuze. Těšíme se, že se s vámi setkáme alespoň v tomto virtuálním prostoru. 

Tématem podzimního Bulletinu jsou zdroje pro průmysl a jejich udržitelnost. Energetika, voda, suroviny – na to vše je průmysl velmi náročný a se zhoršující se kondicí planety je na to třeba také reagovat. Podívejme se na příklady společností Siemens a Škoda Auto a na shrnutí energetické situace ze strany analytika České spořitelny

Ráda bych tento úvodník skončila něčím pozitivním. Každá, i ta nejtemnější doba, jako svůj nástroj pro přežití generuje obrovský vývoj a posun. Jedním pozitivním příkladem je třeba řešení, na kterém pracuje společnost Pocket Virtuality. Malým a středním firmám chce nabídnout dostupné a technologicky jednoduché řešení pro údržbu či montáž technologií na dálku pomocí rozšířené reality. V Národním centru Průmyslu 4.0 jsme ve spolupráci s našimi partnery vyvinuli pro malé a střední firmy unikátní metodiku, díky které posoudíme digitální zralost podniku, což je základem pro vytvoření smysluplné a efektivní digitální transformace podniku. Nápady a řešení od vás, partnerů Centra, stále razí cestu vstříc efektivní digitalizaci a odolným flexibilním podnikům. A na to se zkusme soustředit.

Na závěr vám vždy přeji něco inspirativního. Dnes zůstanu jen u toho nejzákladnějšího.

Přeji vám a vašim blízkým hodně zdraví.

Alena Nováková
zástupkyně ředitele NCP 4.0