BULLETIN PRŮMYSLU 4.0

Softwarové nástroje

pro digitální společnost

BULLETIN PRŮMYSLU 4.0         Přehled čísel         Aktuality         Odborné příspěvky         Rozhovory         Případové studie   Pravidelné rubriky     Redakce

Vážení čtenáři,

začínáme nový rok a již nyní je jasné, že nás čekají minimálně stejně velké výzvy jako v roce minulém, ne-li větší. Většina z nás si plně uvědomuje, že svět, jak jsme ho vnímali doposud, se kvůli celosvětovému covid ochromení změní – a snažíme se predikovat, do jaké míry.

Česká ekonomika se za minulý rok propadla o 5,6 procent (měřeno ukazatelem HDP) – a záleží na vaší nátuře, zda danou skutečnost budete vnímat jako pozitivní či spíš negativní.