EDITORIAL ALENY BUREŠOVÉ


Alena Burešová
manažerka pro průmysl NCP 4.0

Vážení čtenáři,

začínáme nový rok a již nyní je jasné, že nás čekají minimálně stejně velké výzvy jako v roce minulém, ne-li větší. Většina z nás si plně uvědomuje, že svět, jak jsme ho vnímali doposud, se kvůli celosvětovému covid ochromení změní – a snažíme se predikovat, do jaké míry.

Česká ekonomika se za minulý rok propadla o 5,6 procent (měřeno ukazatelem HDP) – a záleží na vaší nátuře, zda danou skutečnost budete vnímat jako pozitivní či spíš negativní.

Můžete si pesimisticky uvědomit, že to je nejvíce od dob samostatného Česka a že vzhledem k ještě většímu propadu ekonomiky starého kontinentu, který na sebe z humánních důvodů i nadále uvaluje jednu ekonomicko-sociální uzavírku za druhou (a my rozhodně nezaostáváme), a na kterém je česká ekonomika z převážné míry závislá, nás v roce 2021 s velkou mírou pravděpodobnosti nečeká návrat na původní úroveň produkce. A jako hořkou pilulku spolknete ekonomický růst Číny.

Pokud máte stále sklenici z poloviny plnou, zaměříte se spíš na skutečnost, že mohlo být dle všeobecných očekávání a predikcí hůře, a že kreativní duch českých průmyslníků nezničil ani nacismus, ani bolševik… a že každá krize sebou přináší přerod v nové, lepší a silnější. Jak říká Jára Cimrmann: „Čechové, váš důmysl zvelebujž obchod i průmysl!“

Při našich společných rozhovorech se ředitelé průmyslových firem vyslovují jasně – „potřebujeme predikovatelné podmínky hry, administrativní jednoduchost a průhlednost a možnost cestovat za obchodem“. Snad není firmy, která by si neuvědomovala důležitost inovovat, zvyšovat svou konkurenceschopnost na globálním trhu a skutečnost, že nové technologie a digitalizace jsou jedním z nástrojů, jak toho docílit.

Investiční aktivita firem se podle našeho průzkumu pro Barometr českého průmyslu opět zvýšila a já věřím, že příští šetření, které bude probíhat v březnu tohoto roku přinese ještě pozitivnější čísla.

Otázkou zůstává financování, ekonomická návratnost, proveditelnost a celková smysluplnost investic v dlouhodobém horizontu, jejich kompatibilita s ostatními firemními procesy, potřebnost a prioritizace. V tomto a mnohém dalším Vám v Národním centru Průmyslu 4.0, společně s našimi partnery, můžeme pomoci. Neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás!

Přeji vám příjemné čtení prvního letošního čísla Bulletinu Průmyslu 4.0, tentokrát na téma Softwarové nástroje pro digitální společnost.

Alena Burešová