ROZŠÍŘENÁ REALITA PRO ÚDRŽBU


Instalace technologií i údržba na dálku. To je nová (virtuální) realita.

V angličtině se používá rčení nouze je matkou vynalézavosti. V češtině by se dalo použít zastaralejší nouze naučila Dalibora housti. Toto rčení se pro nás stalo pravdivé v době, kdy omezení spojená s pandemií koronaviru na jaře 2020 zasáhla do běžných firemních procesů mnoha výrobních podniků. Co dělat v situaci, kdy si klient pořídí nový stroj nebo zařízení, ale nemůžete poslat svoje techniky, kteří by stroj zprovoznili?

autor:  Jan Václavovič, obchodní ředitel, JHV-Engineering, Adam Rajnoha, CMO, Mainware

Řešení může být poměrně jednoduché: rozšířená realita. Umožňuje vytvářet kopie reálných předmětů ve virtuálním světě a opačně, zobrazit virtuální předměty, jako by byly přímo před námi. Klíčem je mapování prostoru pomocí kamery do jednotlivých bodů. Váš mobil, tablet či brýle si tak udělají představu o prostředí, ve kterém se nacházejí. Poté již stačí jen využít 3D modelů a trocha inovativního softwaru a může před vámi stát virtuální výrobní linka či auto, které lze bez námahy rozebrat a prozkoumat na ty nejmenší díly.

V nouzi přichází ty nejlepší nápady

Společnost Mainware, která patří do strojírenské skupiny JHV – GROUP s.r.o., je softwarová společnost zaměřená na vývoj SW řešení pro Průmysl 4.0, a to konkrétně vývoj softwaru využívající rozšířené reality s názvem MAINWARE. Jedním z modulů tohoto softwaru je pak modul Vzdálené podpory – Remote Support – umožňující využití zkušeností technika, nikoliv však jeho přítomnost, na místě pro účely montáže či údržby. 

 

Společnost Mainware spojila propracovanou schopnost rozšířené reality vizualizovat 3D modely na objekty reálného světa s intuitivním navigačním systémem, který přenáší instrukce a pokyny pro pracovníka přes zabezpečený kanál. Přenos obrazu i zvuku je zajištěna prostřednictvím standardu WebRTC a kodeků VP8 a AVC / H.264. Následné zabezpečení je zprostředkováno DTSL šifrováním a protokoly TLS a SRTP. Signální vrstva je šifrována přes Secure WebSockets protokol.

 

Na začátku roku 2020 se nám pak naskytla příležitost si tento nový modul ověřit přímo v praxi, a to během instalace nové linky  v Rumunsku, bez možnosti na místo fyzicky odcestovat. V porovnání s původním plánem, kterým bylo poslat tříčlenný tým českých techniků na místo, tak bylo nutné pouze zajistit volnou zasedací místnost a prostřednictvím videohovoru navádět techniky zákazníka přímo u stroje přes rozhraní rozšířené reality. K tomuto účelu pak byly použity dva druhy zařízení. 

Vzdálená podpora přichází v několika verzích

Prvním byly AR brýle HMT-1 Realwear, které jsou na rozdíl od svého konkurenta Hololens 2 výrazně levnější a vyvinuté speciálně pro praktické průmyslové použití. Jsou tak přímo nástrojem určeným pro práci jako je montáž a servis strojů i mimo laboratorní podmínky. Skrze brýle tak místní pracovníci dostávali instrukce, jak krok za krokem provézt celou montáž a stroj uvést do chodu. 

 

Druhým zařízením byl tablet. Ten se díky lepší uživatelské ovladatelnosti a přehlednosti oproti AR brýlím hodí na následné inspekce stroje a zaznamenávání provedených úkolů. Vzdálená podpora umožňuje sdílení 2D schémat a 3D modelů v rozšířené realitě, a technik tak může provést pracovníka inspekcí za doprovodu sdílených materiálů. Tablet je také ideální pro práci s manuály v rozšířené realitě, kde může pracovník dále testovat a rozvíjet své znalosti.

Brýle HMT-1 Realwear jsou vyvinuté speciálně pro průmyslové použití

„Vzdálená podpora z hlediska vedoucího projektu přináší nové možnosti, jak se podílet na věcech, které se dějí u zákazníka a v současné době, kdy je obtížné cestovat, nám tak dala možnost instalovat linku v cizině. Služba je vcelku intuitivní, a tím pádem snadno pochopitelná,”
říká vedoucí projektu, Ing. Pavel Bíža z JHV – ENGINEERING

Co měla být původně rutinní montáž, se ukázalo jako zajímavý příklad toho, co dokáže rozšířená realita, a důkaz toho, že její místo ve světě Průmyslu 4.0 již není jen součástí fantazie. 

Proč se nebát digitalizace?

Celý projekt zabral přibližně týden, a to včetně třídenní implementace Vzdálené podpory, která v té době představovala naprosto nové řešení problému. Technici zákazníka se s neznámým systémem sladili bez problému. Jednalo se o úplně první nasazení tohoto produktu, a tak jsme získali cenné informace a zpětnou vazbu, kterou jsme použili při jeho následném ladění. Od té doby jsme provedli celou řadu implementací našich produktů pro firmy s větší i menší touhou po kompletní digitální transformaci. A to od velkých firem jako je Siemens, až po české podniky jako je Recutech, u nichž jsme pomohli digitalizovat plánování údržby a papírová schémata převedli do digitálních 2D a 3D modelů. Snažíme se zákazníkům ukázat, že digitalizace nemusí být ošklivé slovo, po kterém jednomu přejde mráz po zádech. Naopak, dá se zvládnout snadno, rychle a efektivně. 

 

Vzdálená údržba je jen jedním z pěti produktů, které aktivně vyvíjíme a poskytujeme zákazníkům. V MAINWARE vytváříme software zaměřující se na zlepšení kvality údržby strojů a produktu. Cílem je zvýšení produktivity a efektivnější práce techniků. V našich produktech využíváme inovativních technologií umělé inteligence, rozšířené a virtuální reality, které pomáhají při celém spektru údržby, od předpovídání poruch, přes digitální schémata a vzdálenou údržbu, až po školení pracovníků.

Navádění pracovníka montáže prostřednictvím brýlí a tabletu