REPORT Z AKCE


Barometr českého průmyslu: dikuse a analýza

Národní centrum Průmyslu 4.0 připravilo nový seriál online diskusí významných osobností průmyslu – Barometr českého průmyslu. První díl se v premiéře vysílal 13. ledna 2021. Při této příležitosti vznikla i analýza, která vychází z dat získaných během 354 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu během října až prosince 2020.

Hosté diskuse

Karel Havlíček, místopředseda vlády ČR pro hospodářství
Karel Dobeš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR)
Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky,robotiky a kybernetiky, ČVUT
Tomáš Salomon, prezident České bankovní asociace

Témata diskuse

  • „Proinvestovat se z krize“ - jak, kam, do čeho, za co?
  • Státní podpora firem - která opatření jsou skutečně efektivní a která sebou naopak v konečném důsledku nesou více negativ než pozitiv?
  • Narůstající rozdíly mezi malými a středními podniky a velkými firmami - jak stabilizovat pro český průmysl klíčový segment malých a středních firem?
  • Vývoj v automotive - turbulence pro české dodavatele - konsekvence, řešení?
  • Kdo z krize vyjde jako vítěz? Jak využít negativní aktuálno pro pozitivní budoucnost?