DIGITÁLNÍ VÝROBA


Od kakaových bobů k tradiční luxusní tabulce čokolády 

Společnost Siemens pomáhá přednímu výrobci čokolád, španělské společnosti Chocolates Valor, při provozu továrny na výrobky vysoké kvality již nějakou dobu. Za použití nástrojů digitalizace Siemens pomohl společnosti ušetřit 16 hodin týdně, které by jinak její pracovníci museli věnovat plánování a rozvrhování výroby. Díky tomu také přispěl ke zvýšení její již tak vysoké úrovni kvality.

Autor:  Siemens, s.r.o.

Aplikace Siemens Opcenter APS podporuje digitalizaci průmyslových procesů společnosti a zjednodušuje plánování výroby, která mimo jiné vyprodukuje ročně 21 000 tun čokolády. Přečtěte si, jak společnost Siemens pomáhá výrobci dosáhnout vysoce kvalitních výrobků, dokonalé výrobní strategie a zachovat dlouholetou čokoládovou tradici. 

Přední výrobce čokolád již více než století 

Společnost Chocolates Valor S.A. byla založena v roce 1881 a vyrábí vysoce kvalitní tabulky čokolády a další sladkosti. Je leaderem na domácím trhu, kam dodává čokolády bez cukru, čokolády s vysokým obsahem kakaa i instantní výrobky. Společnost je známá po celém Španělsku a vyváží své výrobky do více než 60 zemí. Kromě prvotřídních surovin si podnik zakládá i na procesu nazvaném „od kakaových bobů k tabulce čokolády“, kdy své suroviny zpracovává v závodech ve Španělsku od úplného počátku.  Tedy včetně pražení a mletí kakaových bobů, míchání, rafinaci až po výrobu vysoce kvalitních výrobků. Společnost si zakládá na tom, že v jejích čokoládách nebyla použita žádná předpřipravená kakaová pasta a každý kakaový bob lze doslova vysledovat až do jeho domoviny.

Chocolates Valor má v provozu dva moderní výrobní závody, které se rozléhají na více než 65 000 m2 a ročně produkují téměř 21 000 tun čokolády. Společnost má také svou síť 33 prodejen čokolády po celém Španělsku. Hlavní konkurenční výhodou společnosti Chocolates Valor je její snaha o zachování dlouholeté čokoládové tradice s vysoce kvalitními výrobky a dokonalá výrobní strategie.

Digitalizace dodavatelského řetězce od kakaových bobů až po tabulky čokolády 

Pro společnost Chocolates Valor je její digitalizace naprosto zásadní, neboť umožňuje získávat dostupné a přesné informace, díky kterým se lze lépe rozhodovat. 

Ve všech procesech je vyžadována vysoká míra standardizace. Díky ní a našim vyškoleným zaměstnancům jsme schopni dosáhnout velmi dobrých výsledků v přijatelném čase.
Jordi Barbero, správce dodavatelského řetězce ve společnosti Chocolates Valor

Společnost Chocolates Valor si zakládá na svém výrobním procesu, neboť všechny prodávané výrobky si ošetřuje sama od momentu jejich výroby z kakaových bobů až po finální vzhled hotového výrobku. Proto potřebuje mít skutečnou kontrolu nad všemi výrobními údaji v reálném čase a také vhodné nástroje, s kterými může dělat flexibilní rozhodnutí a dále optimalizovat výrobní procesy.

 

Viditelné a transparentní údaje z výrobního provozu 

Před nasazením softwaru Siemens Opcenter APS používala společnost Chocolates Valor tabulky v aplikaci Microsoft Excel s daty pocházejícími z řešení SAP® pro plánování podnikových zdrojů (ERP). Tento systém vyžaduje vysokou míru úsilí při sběru dat ze závodů, je časově náročný a vyžaduje mnoho prostředků. Získaná data navíc nebyla vždy přesná a neumožňovala flexibilní a efektivní rozhodování. Navíc dřívější systém neposkytoval dostatečnou viditelnost vztahů mezi výrobními procesy, a proto byl celý dodavatelský řetězec méně transparentní.

 

Synchronizované a jednodušší výrobní procesy 

Výrobní procesy jsou pro společnost Chocolates Valor naprosto zásadní. „Naše výrobní procesy umožňují dosahovat maximální kvality našich čokolád,“ říká Barbero. Společnost se proto rozhodla investovat do řešení pro digitalizaci výroby, a to zejména do Opcenter APS, což je rodina produktů pro plánování a programování výroby, která zlepšuje synchronizaci výrobních procesů a nabízí větší viditelnost a kontrolu. „Rozhodli jsme se pro řešení Opcenter APS, protože jsme do výroby potřebovali zavést flexibilitu a přesnost,“ říká Barbero.

 

Výběr systému Opcenter APS souvisel také s možností integrace automatizačních systémů Siemens, které se již v závodech společnosti Chocolates Valor používají, a také s dobrou pověstí společnosti Siemens na celosvětové úrovni. Přijetí nástrojů vyžadovalo další dva týdny s ohledem na plán implementace, školení a připravenosti uživatelů.

Okamžitá návratnost investic 

Implementace systému Opcenter APS přinesla významné funkční výhody. Řešení umožnilo společnosti Chocolates Valor rychleji a přesněji plánovat objednávky a výrobu. Také zjednodušilo aktualizaci hlavních výrobních plánů a zlepšilo komunikaci mezi odděleními.

Tato změna přinesla měřitelné zlepšení z hlediska času. „Díky aplikaci Opcenter APS jsme ušetřili 16 hodin týdně, které bychom jinak museli trávit plánováním a rozvrhováním výroby,“ říká Barbero. „Navíc jsme tím zvýšili úroveň našich služeb. Před dvěma lety jsme byli kvalitou na 97,8 procentech, nyní jsme na 98,5 procentech.“

Plány do budoucna: pokračování na cestě k dokonalosti 

Společnost Chocolates Valor plánuje i nadále digitalizovat své továrny a tento úkol zahrnula i do svého strategického plánu. Hlavním cílem je schopnost zobrazovat data v reálném čase v celém dodavatelském řetězci, a tím zvyšovat flexibilitu napříč společností. Společnost si je vědoma, že pouze efektivní procesy nestačí – důležitá je i flexibilita, pro kterou je digitalizace naprostou nutností.