EIT MANUFACTURING


MatchMaking Event 2021 - nabídněte své nápady

EIT Manufacturing přináší (nejen) českým firmám ojedinělou možnost zapojit se do společných projektů s dalšími evropskými firmami, inovátory a také výzkumníky.

Autor: Anna Tahovská, CIIRC ČVUT

Kromě nových partnerství mohou firmy v rámci EIT  získat i finanční podporu pro realizaci svých inovačních nápadů. Skvělou událostí, která toto vše propojuje, je takzvaný MatchMaking Event. 

Letošní EIT Manufacturing MatchMaking Event 2021 proběhne v termínu 23.-25. 2. 2021.

Tento virtuální třídenní event umožní jednotlivým účastníkům představit své inovativní nápady na potenciální projekty a vyhledat partnery potřebné k jejich realizaci. Cílem je mimo jiné právě příprava projektu do EIT Manufacturing 2022 Call for Proposals. Firmám se otevírají široké možnosti získat finanční podporu na realizaci daného projektu. Tento event také představuje mezinárodní platformu, na které se mohou setkávat a propojovat stakeholdeři z průmyslu, akademické sféry, inovátoři i zákazníci z oblasti výroby. 

Vstupenkou na MatchMaking Event 2021 je úspěšně vyhodnocená přihláška ve formě pitch prezentace podaná do 15. 2. 2021 prostřednictvím online formuláře: Match Making Event 2021 – EIT manufacturing

 

Více o EIT Manufacturing: About Us – EIT manufacturing
Více o EIT Manufacturing Hub Czech Republic: EIT Manufacturing | CIIRC (cvut.cz)