AKTUALITY 1/21


České firmy uspěly v mezinárodním kole soutěže inovací – Quality Innovation Award

Společnost Radalytica, nový člen Národního centra Průmyslu 4.0, se stala finalistou v kategorii Malé a střední podniky v mezinárodním kole soutěže Quality Innovation Award za rok 2020. Společnost Radalytica se umístila se svou robotickou nedestruktivní kontrolou pomocí zobrazovacích metod NDT - „RadalyX“.

Jde o unikátní robotickou platformu schopnou nedestruktivního testování v široké oblasti zájmu napříč průmysly. Díky různým možnostem zobrazení, které lze kombinovat, je možné výsledky okamžitě vyhodnotit. Zobrazovací systém „RadalyX“ je díky kombinaci nejmodernějších zobrazovacích senzorů a robotů schopen výrazně rozšířit a vylepšit aplikovatelnost zobrazovacích metod na širší portfolio objektů jak v průmyslu, tak i ve vědě. Zjednodušeně lze říci, že tomograf se přenese ke vzorku, nikoliv vzorek do tomografu, jak je to u běžných zařízení, čímž se eliminuje složitá manipulace s velkými nebo např. cennými objekty. Navíc lze RadalyX integrovat přímo do výrobní linky, což výrazně přispívá k optimalizaci výrobních procesů a kontroly kvality výrobku.

V mezinárodním kole soutěže Quality Innovation Award za rok 2020, kterého se účastnilo celkem 416 inovací, se dobře umístily i další společnosti z České republiky. Celkovým vítězem ceny v kategorii Mikro a startupové společnosti se stala česká společnost Berkhof Construction s.r.o. s inovací Automatické rentgenové kontrolní a zobrazovací zařízení, které díky rentgenovému detektoru nové generace umožňuje provádět detekci i lehkých materiálů a jemných vnitřních defektů, což do této doby nebylo možné. Finalistou v kategorii Inovace oběhového hospodářství a uhlíkové neutrality se stala společnost SILON, s.r.o., která vyvinula vysoce kvalitní polyesterové vlákno SOFISIL, které vyrábí z PET lahví sesbíraných ze světového oceánu a jeho pobřeží.

Zástupci z České republiky se soutěže, pořádané Finskou asociací kvality a národními organizacemi kvality, účastní již osmým rokem a ročník 2020 byl doposud nejúspěšnějším z pohledu umístění i zapojení domácích firem. Kvůli pandemii covid-19 bylo tradiční slavnostní předání cen odloženo. 

V polovině dubna bude hostitelem akce Srbská asociace kvality (SRMEK). Vítězové Ceny v každé kategorii tohoto klání jako vždy prošli přísnou metodikou hodnocení založenou na posouzení míry novosti, použitelnosti v praxi, její účinnosti a orientaci na zákazníka. Byli vybráni zúčastněnými národními asociacemi kvality prostřednictvím přísného hlasovacího procesu. „Systematicky podporujeme inovace a udržitelný rozvoj také mezi našimi mezinárodními partnerskými organizacemi. Jednotlivé země stále častěji předkládají své inovace nejprve národnímu a poté mezinárodnímu hodnocení.

Zdroj: TZ ČSJ, redakce


Ekosystém Národního centra Průmyslu 4.0 bude hrát důležitou roli v projektu EDIHu na ČVUT

Vytvoření EDIH (Evropský Digitální Inovační Hub) na území ČR je významným krokem pro podporu digitálních dovedností malých a středních podniků. České vysoké učení technické v Praze si uvědomuje důležitost digitalizace pro rozvoj celé ekonomiky a ve svém širokém spektru je schopno nabídnout své služby nejen podnikům, ale i veřejnému sektoru. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) zveřejnilo vítěze národní výzvy na Evropské digitální inovační huby. Ty by měly spolu s evropskými partnery podporovat malé a střední podniky a veřejnou správu při širším zapojení digitálních technologií do výroby, obchodu a veřejných služeb.

Mezi kandidáty na Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) v ČR je i ČVUT v Praze, které získalo hned 2 projekty na dvě různé požadované oblasti.

Jeden z projektů EDIH ČVUT je specializován na využití umělé inteligence (AI). V této oblasti se spojila ta nejlepší pracoviště na ČVUT (FEL, FIT, CIIRC) a vytvořila tak silný tým, který je připraven spolu s dalšími partnery poskytovat své služby jak malým a středním podnikům, tak také firmám, které se zabývají vývojem AI. Dalším významným pilířem je nabídka spolupráce pro veřejnou sféru, která využitím umělé inteligence může zefektivnit své fungování v mnoha oblastech.

„Projekt EDIHů je významný především kvůli svému praktickému přesahu. S jeho pomocí se umělá inteligence dostane do malých a středních firem a veřejné správy, kde pomůže s produktivitou práce a růstem její přidané hodnoty. Pro realizaci projektů a řešení tak bude důležitý již existující ekosystém kolem Národního centra Průmyslu 4.0,“ říká jeho ředitel, Jaroslav Lískovec.

„ČVUT v Praze účastí na dvou projektech ze šesti podpořených prokazuje excelentnost svých týmů a připravenost podílet se na digitální transformaci společnosti. Jsem moc rád a gratuluji kolegům za nominaci do výzvy na Evropská centra digitální inovace. Vidím velký potenciál pro ČVUT právě v připravovaném programu Digital Europe a budu velmi rád podporovat tyto aktivity včetně například podpory Kvantové technologie, kde se otevírá zcela nové pole kvantové informatiky, kvantově bezpečné komunikace a kvantového počítání, a rovněž program digitální zralosti,“ řekl rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček.

Kompletní seznam kandidátů na Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) je k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zdroj: Tisková zpráva ČVUT, upraveno