RENTGEN PRO PRŮMYSL


Vysokoenergetické CT jako budoucnost pro aditivní výrobu

Rentgenová počítačová tomografie (CT) jako nedestruktivní technika pro zobrazování vnitřní struktury objektů prošla na přelomu tisíciletí významným technickým a přístrojovým vývojem. To umožnilo její výraznější využití mimo lékařské prostředí a expanzi do průmyslu.

Autor: Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D., vedoucí Laboratoře rentgenové počítačové tomografie CEITEC VUT v Brně

V dnešní době je CT nepostradatelným nástrojem pro řešení problémů, designu, zlepšování a kontrolu kvality výrobků. Aktuální trendy vývoje průmyslového CT jsou v robotizaci pro automatizaci inspekcí, zlepšování rozlišení až na úroveň pod mikrony nebo v implementaci zdrojů vysoké energie (lineární urychlovače) pro inspekci velkých a masivních objektů. 

Právě o využití technologie vysokoenergetického CT na bázi lineárního urychlovače v současnosti usiluje akreditovaná CT laboratoř Středoevropského technologického institutu Vysokého učení technického v Brně (CTLAB CEITEC). Navazuje tak na aktivity, v rámci kterých již 10 let úspěšně spolupracuje s českými i zahraničními výzkumnými i průmyslovými subjekty v oblasti výzkumu, vývoje a aplikací CT a vychovává budoucí profesionály v tomto odvětví. Laboratoř je partnerem předních světových výrobců CT jako jsou Waygate Technologies | Baker Hughes Digital Solutions (předtím GE Inspection Technologies), USA; Rigaku, Japonsko a Thermo Fisher Scientific, USA.  

Vybudování unikátní infrastruktury pro novou generaci průmyslové rentgenové počítačové tomografie (CT) využívající vysokoenergetický lineární urychlovač (pod pracovním názvem LINACTON) bude znamenat značný posun v oblasti nedestruktivního testování (NDT) a v určitých aspektech evropské prvenství v oblasti využití a dalšího vývoje této technologie. Technologie nabízí kontrolu rozměrů, hodnocení pórovitosti, ověření polohy součástí sestavy, OK / NOK srovnání, reverzní inženýrství a optimalizaci 3D tisku pro nedestruktivní testování velkých a těžkých vzorků, které doposud nebylo možné touto metodou kontrolovat. Právě v oblasti 3D tisku se tato technologie ukázala ideální variantou NDT a to hlavně při rozměrných nebo tvarově komplikovaných dílech, u kterých prakticky neexistuje pro tyto účely jiné adekvátní řešení. Další výhodou průmyslového CT je získání digitálních 3D dat, které umožňují přímo využití této diagnostické techniky pro Průmysl 4.0. Platí to i pro vysokoenergetické CT a právě zařazení NDT 3D tištěných kovových nebo betonových dílů bude předmětem dalšího zkoumání ve vznikající nové infrastruktuře. 

Foto: CEITEC VUT