DALEKO I BLÍZKO


Průmyslová komunikace bez hranic

Málokteré pojmy se v poslední době zrelativizovaly více než „daleko“ a „blízko“. Stejně jako jsme si rychle zvykli létat na dovolenou na opačnou stranu zeměkoule, ale i na to, že se můžeme přes internet spojit s kýmkoliv a odkudkoliv, začínáme si také čím dál tím více uvědomovat, že na dálku můžeme i pracovat. A tím nemyslíme jen to, že si zorganizujeme virtuální poradu se šéfem, pracovní schůzku s kolegou nebo obchodní jednání se zákazníkem.

Autor: Siemens Czech

Díky moderním řešením vzdáleného přístupu a řízení můžeme sledovat a ovládat stroje, systémy a dokonce i celé továrny, a to v podstatě z libovolného místa, kde se právě nacházíme. 

Současný trend posilování přeshraniční spolupráce a flexibilních pracovních úvazků významným způsobem umocnila pandemie covidu-19, která dala práci na dálku nový rozměr – nutnost. Spousta rutinních činností, jako je například instalace, seřízení, servis a údržba strojů nebo linek se najednou nedala vykonávat fyzicky a bylo potřeba rychle začít fungovat jinak čili přes internet.

Technická řešení pro vzdálenou průmyslovou komunikaci existují již dlouho. Díky široké nabídce průmyslových routerů pro bezdrátové připojení privátních i veřejných vzdálených sítí lze poměrně snadno propojit jednotlivá zařízení, a dokonce i celé továrny, prakticky po celém světě. Zároveň není problém implementovat do nich další aplikace určené pro přenos na dálku jako jsou kamery, zařízení na monitorování aktuálního stavu strojů, systémy vybavené prvky umělé inteligence apod. 

Servis a údržba na dálku? Jde to! 

Zřídit vzdálené a současně bezpečné spojení mezi vedením společnosti, servisními techniky a instalovanými stroji či zařízeními může být překvapivě snadné, pokud máte k dispozici správné řešení. Společnost Siemens vyvinula platformu řešení s názvem SINEMA Remote Connect, která umožňuje vytvářet na příslušném serveru jednotlivá komunikační propojení – podle aktuální potřeby, například mezi servisním technikem a strojem, který má poruchu. 

Servis a údržba na dálku – jak to funguje

Identita účastníků této komunikace se ověřuje prostřednictvím výměny bezpečnostních certifikátů. Všechny licence a software připojených klientů jsou spravovány centrálně. Systém je vybaven rozhraním REST-API, které umožňuje automatizovat pravidelně prováděné úkoly a usnadňuje správu velkých instalací.

Připojení k SINEMA Remote Connect je možné pomocí bezdrátové komunikace, DSL nebo existujících struktur místní privátní sítě. Pro připojení ke vzdáleným sítím lze využít také široké portfolio průmyslových routerů SCALANCE od společnosti Siemens (viz níže). 

Mít spolehlivé a bezpečné řešení dálkového připojení v rámci vlastního podniku, anebo mezi více výrobními podniky, se rozhodně může hodit nejen v časech, kdy jsme kvůli pandemii museli omezit cestování na minimum. Pokud nebudou muset zaměstnanci tak často vyjíždět, stihnou udělat více práce a ušetří se i na cestovních výlohách. To už jistě stojí za úvahu.

Vzdáleně můžete vše dokonce i řídit

Řízení strojů i celých technologií na dálku, tzv. telecontrol, funguje na principu připojení jednotlivých vzdálených jednotek rozmístěných v prostoru k centrálním řídicím systémům na bázi SCADA (vizualizace). Systémy dálkového řízení, které nabízí Siemens, jsou založeny na řídicím systému SIMATIC, který používají zákazníci po celém světě, a doplňujícím hardwaru a softwaru Telecontrol.

Co lze s tímto zařízením získat? Například možnost monitorovat a řídit z jednoho řídicího centra několik technologií, distribuovaných na různých místech. Můžete si vybrat, jestli chcete sledovat a ovládat pouze jednoduché systémy anebo vysoce komplexní zařízení či cokoliv mezi tím. A jak to funguje? S pomocí modulárních vzdálených terminálových jednotek RTU (Remote Terminal Unit), které mají ve svém jádru řídicí systémy SIMATIC, si můžete své vzdálené stanice přizpůsobit přesně vašim požadavkům a prostřednictvím veřejných anebo soukromých sítí je připojit k řídicímu centru. Díky široké nabídce komponent pro vzdálenou komunikaci lze připojit opravdu úplně všechny typy vzdálených terminálových jednotek. V případě požadavku také v kombinaci s vysokým zabezpečením platformy SINEMA Remote Connect. 

Díky široké nabídce komponent pro vzdálenou komunikaci lze připojit opravdu úplně všechny typy vzdálených terminálových jednotek

SCALANCE – síťové komponenty pro průmyslovou komunikaci

Společnost Siemens nabízí komplexní portfolio integrovaných řešení průmyslové komunikace pod názvem SCALANCE. Síťové komponenty SCALANCE se mohou stát základem komunikačních sítí ve všech odvětvích průmyslu – od automobilového až po chemický. Typicky tak naplní požadavky výrobní, hybridní i procesní automatizace. 

V nabídce SCALANCE jsou prvky navržené pro použití na všech úrovních sítě a ve všech průmyslových oborech: ethernetové switche, IWLAN (průmyslové bezdrátové LAN), průmyslové routery a průmyslový firewall a VPN brána. Samozřejmostí je shoda s mezinárodními standardy IEEE 802.3 a IEEE 802.11n/ax. Velkou výhodou pro zákazníka je plná integrace v prostředí Siemens TIA Portal, čímž se výrazně zjednodušuje inženýring. 

SINEC – důmyslná správa průmyslové sítě

Průmyslové sítě jsou čím dál složitější. Výkonné průmyslové sítě nejsou definovány pouze samotným hardwarem – správný management sítě je zcela zásadní. Softwarová rodina SINEC vám umožní získat z vaší průmyslové sítě více. Nabízí vám škálovatelná softwarová řešení – SINEC PNI, INS, NMS, která uspokojí vaše potřeby v sítích různých velikostí v oblasti průmyslové sítě – až s desítkami tisíc zařízení. Se softwary SINEC můžete pokrýt všechny potřebné aplikace pro všechny potřeby správy sítě: od počátečního uvedení síťových komponent do provozu, monitorování, správy sítě až po používání síťových služeb nezbytné infrastruktury na centrální úrovni. Lze použít pro Siemens prvky SCALANCE, RUGGEDCOM a SIMATIC Ident včetně možnosti pohodlné konfigurace pomocí politik nastavení.

HW komponenty i škálovatelná SW řešení Siemens uspokojí vaše veškeré nároky na správu a diagnostiku průmyslových sítích všech velikostí.

Na prvním místě ale vždy musí být bezpečnost

Digitalizace a hromadné připojování strojů, průmyslových systémů a tím de facto celých továren k internetové síti jdou ruku v ruce s rostoucím nebezpečím kybernetických útoků. Proto musí být v každém kroku implementace nových síťových řešení současně přijímaná i vhodná opatření, která jsou nezbytně nutná k ochraně kritické infrastruktury. 

Na úrovni průmyslových zařízení, kterým stejně tak hrozí kybernetické útoky vedené z venku ale i zevnitř, je nutné zavést a neustále pečlivě udržovat systém celostní ochrany, který zahrnuje všechny aspekty – od operátorské úrovně až po polní a od správy přístupu po ochranu proti kopírování

Pokud vás téma průmyslových sítí zajímá více, můžete se podívat na záznam semináře, který jsme k tomuto tématu pořádali - www.siemens.cz/udalosti  nebo www.tianadosah.cz