Digitální dvojče v průmyslové praxi II

Digitální dvojče na příkladech českých i zahraničních výrobních podniků

Technologie známá jako "Digitální dvojče" představuje jedinečný nástroj, který firmám umožňuje digitálně nasimulovat výrobky, výrobní zařízení nebo i celý výrobní proces, a tak dopředu odhalit případné chyby či úskalí plánované výroby. Časové i finanční úspory takového postupu jsou zřejmé, a i přes finanční náročnost samotné technologie je její návratnost překvapivě rychlá a výhody zřetelné. 

Na příkladech z výrobní praxe představíme možnosti uplatnění digitálního dvojčete, a to jak z hlediska pracovního prostředí, tak i při řešení specifických výrobních problémů. Uvidíte, jak tento nástroj využívá nějvětší český výrobce automobilů ŠKODA AUTO, který jej používá například při svém technickém vývoji. Společnost SIEMENS na příkladu svého zákazníka, společnosti SECOP, ukáže, že bez digitálního dvojčete by vůbec nebylo možné identifikovat a vyřešit problém ve výrobě evropského výrobce kompresorů. Nad výhodami zavádění digitálních technologií a jejich přínosem pro efektivitu firmy se zamyslí zástupce společnosti Deloitte, která výrobcům radí právě při přechodu na digitální způsob řízení a provozu. 

Digitální dvojče je také jednou z technologií, s kterou pracují v novém testbedu pro průmyslovou výrobu na VŠB-TU Ostrava. Smart Factory slouží jak výuce studentů, tak zde v rámci aplikovaného výzkumu řeší konkrétní problémy reálných firem. Jak vypadá projekt aplikace digitálního dvojčete v praxi, co tento proces obnáší, pro koho je vhodný a jaké očekávat výsledky popíše na příkladech svých zákazníků společnost DEL. A nakonec, společnost Pocket Virtuality představí jak je možné využít kombinaci rozšířené reality a digitálního dvojčete k dálkově navigované údržbě, montáži nebo inspekci strojních zařízení či celých výrobních celků. 

Tento pořad volně navazuje na úvodní pořad k tématu s názvem Digitální dvojče v průmyslové praxi, který jsme vysílali 12. 11. 2020. Celý záznam pořadu můžete shlédnout zde.

Termín: 26. 5. 2021 | 13:00 - 15:00 ONLINE

Digitální dvojče v průmyslové praxi II.

HOSTÉ: 

  • František Podzimek - ředitel Digital Enterprise, Siemens, s.r.o.

  • Petr Musil - Executive Director of Engineering, DEL a.s.

  • Jan Hovora - CEO a spoluzakladatel, Pocket Virtuality

  • Václav Jechura - Koordinátor konstrukční systémy a systémy vozu, Technický vývoj ŠKODA AUTO

  • Lukáš Jílek - Supply Chain Team Lead,  Deloitte Advisory

  • Robin Mitana - jednatel SIDAT Digital

  • Jiří Koziorek - vedoucí Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství VŠB-TU Ostrava

  • František Šlosiar - Head of Stator & Electrical Equipment Production, SECOP

PROGRAM VYSÍLÁNÍ: 

13:00                          Zahájení pořadu - moderátor Aleš Vlk

13:00 - 13:20             Zvýšení efektivity výroby kompresorů díky digitálnímu dvojčeti výrobní linky
                                    Vytvoření digitálního dvojčete výrobní linky pomohlo identifikovat a vyřešit úzké místo ve výrobě evropského výrobce kompresorů. 
                                    V rámci příspěvku ukážeme výsledky více než roční zkušenosti se zavedenou technologií. Popíšeme průběh realizace od identifikace
                                    problému, přes přístup k řešení, po implementaci digitalizace a její výsledky.

                                    František Podzimek - ředitel Digital Enterprise, Siemens, s.r.o.
                                    Robin Mitana - jednatel, SIDAT Digital 
                                    host – koncový zákazník                                                 

13:20 - 13:40             Digitální dvojče v teorii a v reálné průmyslové praxi
                                    Jaké jsou výhody a nevýhody využití principu digitálních dvojčat? Jak vypadá cesta od prvních plánů, přes praktické využití
                                    digitálních dvojčat na konkrétním projektu až po finální instalaci? V našem příspěvku se zaměříme především na praktické
                                    aspekty zavádění této technologie. Povíme si také jaká jsou očekávání zákazníků, ale i jaké nároky klade použití této technologie
                                    na ně a na jejich dodavatele. Použití digitálních dvojčat představíme na konkrétním projektu, na kterém také ukážeme, jaké jsou
                                    výhody využití této technologie, jaké přináší časové a finanční úspory a jaký má dopad na efektivitu procesů ve výrobních
                                    firmách.


                                    Petr Musil - Executive Director of Engineering, DEL a.s.

13:40 - 14:00             Digitální dvojče jako nástroj digitalizace u nás i ve světě
                                    Technologie známá jako digitální dvojče efektivně šetří čas i náklady a díky tomu si získává popularitu mezi výrobními
                                    společnostmi. Zároveň má však před sebou z hlediska vývoje ještě dlouhou cestu a mnohé o ní v rámci trendu digitalizace
                                    do budoucna teprve uslyšíme. V prezentaci se podíváme, jak si tato technologie stojí v porovnání s dalšími nástroji digitalizace
                                    a automatizace, pro koho je určená a kde je možné ji využít.

                                    Lukáš Jílek - Supply Chain Team Lead, Deloitte Advisory

14:00 - 14:20            Digitální dvojče produktu
                                   Význam digitálního dvojče v oblasti vývoje produktu (vozu) dnes i v dlouhodobém kontextu, včetně celkových přínosů.

                                   Václav Jechura - Koordinátor konstrukční systémy a systémy vozu, Technický vývoj ŠKODA AUTO                                   

14:20 - 14:40             Digitální dvojče ve službách rozšířené reality
                                    V době cestovních omezení a restrikcí volného pohybu je pro firmy mnohdy obtížné zajistit montáž svých strojních zařízení
                                    u zákazníka či kontrolu jejich správné funkčnosti. Díky vytvoření dokonalé digitální kopie výrobku, strojního zařízení nebo 
                                    celého prostředí a její kombinace s rozšířenou realitou, je ale možné tyto restrikce obejít a zajistit potřebný servis na dálku.
                                    V příspěvku si povíme jak to celé funguje, jak je technicky náročné tuto technologii používat a pro koho je určená.
                                    Z praktických aplikací ukážeme navigovanou montáž lisovacího přípravku v rozšířené realitě a navigovanou inspekci silnoproudých
                                    zařízení na dálku. 

                                    Jan Hovora - CEO a spoluzakladatel, Pocket Virtuality                                 

14:40 - 15:00             Spolupráce s průmyslem v oblasti využití konceptu digitálního dvojčete
                                    Testbed Smart Factory VŠB-TU Ostrava představuje modelové pracoviště továrny postavené na principech Průmyslu 4.0.
                                    V rámci příspěvku představíme uspořádání a možnosti Smart Factory a zaměříme se na aplikace využívající technologii
                                    digitálního dvojčete. Na příkladech spolupráce s průmyslovými partnery ukážeme uplatnění této technologie v průmyslové
                                    praxi a možnosti, které testbed nabízí firmám, které mají zájem o rozvoj svých technologických kompetencí.

                                    Jiří Koziorek - vedoucí Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství VŠB-TU Ostrava

15:00                          Ukončení pořadu


CELÝ ZÁZNAM VYSÍLÁNÍ