ONLINE VYSÍLÁNÍ


Digitalizace v reálné praxi – interaktivní digitalizační seminář

Na konci května jsme připravili Interaktivní digitalizační seminář pro firmy s vážným zájmem o digitalizaci. Účastníci semináře měli možnost konzultovat své vlastní digitalizační plány s našimi odborníky a zároveň dostali informaci o možnosti požádat o voucher ve výši 5 600 eur na vypracování vlastní digitalizační strategie.

Autor: Alena Burešová, NCP4.0

Seminář proběhl pod hlavičkou projektu RIS Industry 4.0 Hubs, který je součástí programu EIT Manufacturing určeného na podporu digitalizace a zavádění inovací do firem. 

Seminář vedl odborník na digitalizaci s letitou praxí v tomto oboru – Lubomír Kristek. V úvodu firmám vysvětlil, že při řešení otázky jak a co v podniku digitalizovat je třeba se nejprve vždy podívat na motivaci své firmy – chci zlepšit svůj produkt? Nebo ušetřit náklady? Zvýšit efektivitu, zlepšit sdílení informací, zabránit chybám? Uhladit dodavatelsko-odběratelský proces? Zefektivnit logistiku a prostorové uspořádání?  Ne každá firma má stejné potřeby, protože nemá stejný typ výroby, není stejně velká a její zákazníci se liší.

 

Pro malé a střední podniky je digitalizace důležitá pro udržení konkurenceschopnosti. Covid-19 nám jasně odhalil slabiny českého průmyslu. Lubo Kristek nastavil pomyslné zrcadlo, a porovnal Českou republiku se světem. Ukázal pár příkladů, kde podle něj zaostáváme a kde by mělo nastat zlepšení pro zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu na světových trzích. Vysvětlil, proč je důležité měřit digitální zralost podniku (bez reálné informace aktuálního stavu lze jen těžko činit smysluplné rozhodnutí a vytvořit digitalizační plán/strategii podniku). 

 

Bez digitalizačního plánu lze jen těžko využít benefity, které digitální technologie nabízejí. Nezapomínejme, že mají sloužit našim potřebám. Zavádění konkrétních digitálních technologií pak může být rozděleno do více etap, které budou řešit aktuální potřeby a odpovídat investičním možnostem dané firmy. Důležité je, aby se firmy soustředily na implementaci takových digitálních řešení, která budou mít konkrétní přínos a vytvoří přidanou hodnotu.

Na úrovni jednotlivé investice je pak třeba řešit, kromě konkrétních výrobních a technologických přínosů, také návratnost investice a její garance. A také přemýšlet o tom, co taková investice přinese zákazníkům. Bude to lepší cena? Rychlejší a spolehlivější dodávka? Kvalitnější výrobek?

Národní centrum Průmyslu 4.0 disponuje rozsáhlou sítí odborných partnerů, které mohou firmám s digitalizací pomoci a někteří z nich byli firmám na semináři také k dispozici pro jejich otázky a potřeby.

 

Petr Musil, Director of Engineering ve společnosti DEL a.s. účastníkům vysvětlil, jak může digitalizace pomoci při návrhu optimálních výrobních systémů. Vytvoříme-li při jeho navrhování digitální model, tzv. digitální dvojče, můžeme pak mnohem snadněji modelovat, optimalizovat uspořádání, provádět změny a propočítat jejich dopad do celého systému. To šetří čas, peníze, minimalizuje chyby…Na příkladech z praxe jsme to ředitelům nastínili blíže. 

Záznam digitalizačního semináře

Tomáš Froněk ze společnosti Siemens navázal na pana Musila a potvrdil, že tyto technické nástroje nejsou rozhodně pouze pomocníkem pro velké společnosti. Princip digitálního dvojčete, přes jeho honosný název a pověst, je velmi jednoduché praktické řešení, které jde v zásadě implementovat všude, hodí se na všechno možné a do všech typů podniků. Když se dobře určí co digitálně namodelovat a projekt se promyslí, může přinést velké benefity. Tomáš Froněk představil reálné použití digitálního dvojčete pro minipivovar, kdy srovnal stav před nasazením technologie a po ní. Popsal architekturu řešení a komponenty, vyprávěl o implementaci řešení a sdílel své zkušenosti, aby se účastníci semináře mohli inspirovat a přemýšlet, zda by něco podobného nebylo užitečné i pro jejich firmu. 

Se zaváděním digitálních technologií a sdílením dat ve virtuálním prostředí jsou spojeny i otázky kyberbezpečnosti. Jiří Bavor ze společnosti Atos přehledně shrnul otázky, které s kyberbezpečností souvisí a vysvětlil co jsou kybernetické hrozby, tedy na co by si podniky měly dát pozor. Dále upozornil, že velmi důležitou roli v této oblasti hraje lidský faktor – vysvětlil jakou roli v kyberbezpečnosti hrají zaměstnanci, a jaké nové výzvy nastaly, když začali pracovat vzdáleně ze svých domovů. Ostatně podle statistik nastává nejvíce kyberpoškození právě nevhodným, neopatrným chováním zaměstnanců, když udělají nevědomky činnost, kterou by dělat neměli. Proto je velmi důležité zaměstnance v této oblasti vhodně proškolit. 

S úspěšným provozem digitálních řešení samozřejmě souvisí i dobrá konektivita, a proto Petr Gaman ze společnosti PATRIC představil výhody a možnosti 5G řešení. 5G sítě jsou často skloňovanou novinku, znějící trochu jako zaklínadlo, která si však brzy prosadí cestu do praxe, a proto znát její možnosti nemusí být úplně od věci. 

Na zavádění digitálních řešení firmy bohužel ne vždy mají dostatek peněz a Petr Gaman účastníkům představil přehled nových dotačních výzev pro oblast průmyslu, ale i budoucí směr financování z Evropy. Podpora bude směřovat zejména do oblasti čistých energií, ekologie a udržitelnosti a v této souvislosti čekáme v příštích letech na naše výrobní firmy velký tlak. Je proto začít dříve a připravit se na změny, které přijdou.

Petr Gaman dále vysvětlil, které projekty jsou pro dotaci. Bohužel platí, že do projektů je třeba se „napasovat“ a tak firmám na základě svých zkušeností radil, jak projekt napsat a podat, aby si ušetřily čas se zbytečným psaním a tvorbou projektů, které nakonec podmínky nesplní.

Na závěr semináře probíhala volná diskuse, kdy se účastníci ptali zejména na vývoj kybernetických hrozeb, využití 5 G sítí, jak pomáhá digitalizace čelit volatilitě trhu, jak získat na projekty dotace. Také chtěli slyšet další příklady úspěšných projektů a zajímavé zážitky z nich. 

Mimo záznam pak odborníci poskytli několika firmám odborné rady v rámci konkrétních projektů, které firmy aktuálně implementují.