NOVÉ TECHNOLOGIE


Virtuální realita v průmyslu – úspora i konkurenční výhoda

Pro mnohé společnosti je virtuální realita pořád docela sci-fi, jiné už ale pomalu objevují její výhody a plně ji zařazují do fungování svých továren, zejména pak při školení svých zaměstnanců. Kromě pracovních procesů a obsluhy zařízení, lze tímto způsobem zaměstnance školit i v bezpečnosti a například si nacvičit postup při požáru či jiném ohrožení. Jak si školení s pomocí virtuální reality představit a proč by se o něj společnosti měly zajímat?

Autor:  Vladimír Broniš, projektový manažer pro digitální vzdělávání, Atos IT Solutions and Services

Největší využití nacházejí firmy pro virtuální realitu ve školení pracovních procesů. Školení probíhá ve speciální náhlavní soupravě, se kterou se zaměstnanec virtuálně dostane do jakéhokoliv předem digitálně vytvořeného prostředí a může si vyzkoušet téměř jakoukoliv činnost. V době, kdy je fluktuace zaměstnanců na mnoha pracovištích vysoká, mohou být tréninky s pomocí virtuální reality šikovným prostředkem, jak se vyhnout zbytečným nákladům i dalším nepříjemnostem. Výhodou je v prvé řadě to, že trénink pracovníků může probíhat kdekoliv a není potřeba kvůli němu zasahovat do provozu, což ocení například továrny s non-stop výrobními linkami či prostory, kde je pohyb nezaučených osob rizikový. Rovněž využití virtuální reality pomáhá v situacích, kdy se zaměstnanec potřebuje naučit pracovat s velmi drahým strojem či zařízením, jehož provoz je sám o sobě velmi nákladný nebo kde může snadno dojít k poruše, která by pro firmu znamenala škodu. 

Know-how už se neztratí

Školení prováděná na dálku našla své využití i v době pandemie. V době, kdy byly továrny uzavřené, či fungovaly jen v omezeném provozu, mohly firmy na dálku alespoň učit zaměstnance a zvyšovat jejich kvalifikaci. Virtuální realita je také vhodným řešením zastupitelnosti zaměstnanců. V jedné z továren jsme například pomáhali s problémem: výrobek složený z více než tisíce dílů dokázali sestavit pouze dva lidé, přičemž jeden z nich se pomalu chystal do penze. V takových případech může virtuální realita pomoci zajistit přenositelnost potřebného know-how na kohokoliv jiného. 

Zdroj: Atos

Nacvičit si požár a přitom nezapálit továrnu

Nejvyužívanější je virtuální realita ve strojírenském průmyslu. V České republice Atos tyto služby zajišťuje například ve společnosti Liberty Ostrava a.s. Zde jde z velké části o školení bezpečnosti práce. Díky virtuální realitě a simulaci skutečné rizikové události si mohou zaměstnanci natrénovat životně důležité postupy. Naučí se, kde se nachází nejbližší hasicí přístroj nebo jak odpojit přívod energie, což může být reálně při běžném provozu továrny složité. Navíc, praktické cvičení je vždy nejlepší. Jenže zapálit továrnu, abychom naučili zaměstnance jak se chovat při požáru, by asi nebylo příliš moudré. Ve virtuální realitě je možné vytvořit šlehající plameny, výbuch či zatopenou továrnu tak, že v reálném životě pak zaměstnance krizová situace nepřekvapí a budou s ní umět naložit.

Vlastní náhlavní soupravu dnes může mít každý zaměstnanec

Častou obavou zaměstnavatelů bývá finanční náročnost. Je pravdou, že výroba virtuálního obsahu není nejjednodušší záležitostí, a tedy může být nákladnější, zejména pokud potřebujeme zacházet do velkých detailů. Na druhou stranu, jednou vytvořený obsah je pak možné využívat dlouhodobě a zpravidla se jedná o investici, která se časem vyplatí. Dalším nákladem je nákup náhlavních souprav. Ty už však v dnešní době nejsou drahé, a proto je vhodné i z hygienických důvodů koupit každému vlastní zařízení podobně jako zaměstnance vybavujeme notebooky. Autonomní headset, který nepotřebuje externí počítač, dnes stojí okolo 15 tisíc korun.  

Některé firmy se dotazují i na praktické využití, tedy jestli dokáže virtuální realita plně nahradit skutečné reálné školení. Zde záleží zejména na tom, jak detailně je zpracován obsah. V realitě samozřejmě vždy nastanou situace, se kterými virtuální realita nepočítá, nicméně v naprosté většině případů bývá virtuální obsah pro školení plně dostačující.

Školení ve virtuální realitě. Zdroj: Atos

Konkurenční výhoda pro HR

Nezanedbatelné je i využití moderních technologií při náboru nových zaměstnanců. V době velmi nízké nezaměstnanosti se totiž společnosti musí snažit uchazeče zaujmout, přičemž pouze finanční stránka již nestačí. Právě využívání moderních technologií může být pro potenciální zájemce o práci silným argumentem, proč si danou firmu zvolit za svého zaměstnavatele. Dává jim totiž větší šanci v jejich kariéře nestagnovat, ale naopak se učit novým věcem. Pracovat pro moderní a pokrokovou firmu je pro zaměstnance zkrátka daleko zajímavější než zaměstnání, kde se stále využívají zastaralé postupy.

Časté dotazy

Odpovídá: Vladimír Broniš, projektový manažer pro digitální vzdělávání, Atos IT Solutions and Services

 

Jaké jsou náklady na pořízení této technologie?

Speciální headsety jsou dnes poměrně levnou záležitostí, jeden vyjde zhruba na 600 €, tedy v přepočtu něco přes 15 tisíc Kč. O něco dražší záležitostí je pak tvorba obsahu, kde je cena velmi individuální a odvíjí se od rozsahu a detailu, v jakém je obsah tvořen. Zpravidla cena za tvorbu obsahu začíná na 10 tisících euro, tedy okolo 250 tisíc Kč. 

Je nutné technologii pořizovat nebo je možné si ji jednorázově či dlouhodobě zapůjčit?

Hardware, tedy speciální headset by teoreticky bylo možné zapůjčit, nicméně to nedoporučuji, protože náklad na něj dnes už opravdu není vysoký. Vyplatí se proto pořídit každému školenému zaměstnanci vlastní headset, a to i z hygienických důvodů. Co se týče kurzů, zde přichází zápůjčka na určitou dobu v úvahu v případě, že v kurzu proběhne modifikace na míru danému klientovi.

Jak je ošetřeno vkládání nových informací, pokud se změní obsah školení nebo dojde k obnově strojního zařízení?

Tyto situace může ošetřit tzv. maintenance contract, tedy smlouva o údržbě, kterou lze uzavřít na určité období, například dva roky, na základě které může klient u dodavatele zažádat o dodatečné úpravy a aktualizace virtuálního obsahu. Zatím není možné, aby do obsahu klient zasahoval sám a je k tomu potřeba specialista.