ONLINE VYSÍLÁNÍ


Barometr českého průmyslu 2021

Současná situace českého průmyslu a jeho vyhlídky očima průmyslníků

Autor: Alena Burešová, NCP4.0

Národní centrum Průmyslu 4.0 uspořádalo 10. června druhý díl nezávislé diskuse mezi vrcholnými představiteli vlády, vědy a akademie – Barometr českého průmyslu 2021. 

Startovní pole pro diskusi vytvořily výsledky posledního výzkumu zpracované do stejnojmenného dokumentu. Podklad pro tuto analýzu tvořilo 327 rozhovorů s řediteli výrobních průmyslových firem, a kromě tvrdých dat ohledně předpokládaného vývoje tržeb, zisku, kapacit a investic firem, Barometr obsahoval i řadu názorů, které nám ředitelé poskytli jako feedback na aktuální vládní opatření. Do Barometru mohou přispět všechny osobnosti průmyslu a bude-li názor formulován věcně, nic nebrání jeho otištění.

Stáhněte si kompletní data barometru 

Barometr českého průmyslu 2021 (červen 2021)

Diskuse začala hlavní pointou, která vyšla z šetření mezi firmami, a to sice, že průmysl letos čeká růst, ale zároveň na něj bude působit velké množství turbulentní vlivů, a to jak tuzemských, tak globálních, což činí tento růst křehkým. Bude velmi záležet na tom, jak se se všemi faktory dokáží ředitelé vyrovnat. A také, zda dokáží aktuální situaci, kdy se tzv. nově rozdávají karty v dodavatelsko-odběratelských vztazích, využít pro posílení své pozice nebo naopak zabřednou do subdodavatelské, a tedy závislé a nízko ziskové role. Pro zvýšení síly a nezávislosti na trzích je však třeba kreativity a podnikatelského ducha a také umět správně investovat a inovovat. To však nemusí být v současné době lehké a firmy budou muset překonat dvě hlavní překážky. Jak to udělat a které překážky to jsou – právě o tom jsme si s našimi hosty povídali.

Jednak je třeba mít na investice finance – v našem šetření polovina firem uvedla, že pokud by měli k dispozici větší objem finančních prostředků, investovali by více. Tomáš Salomon, jako ředitel České bankovní asociace, se vyjádřil k dostupnosti privátních peněz. Profesor Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT v Praze, společně s Martinem Jahnem z představenstva Škody Auto, Vladimírem Dlouhým, prezidentem Hospodářské komory a Radkem Špicarem, viceprezidentem Svazu Průmyslu, zhodnotili stav vládní pomoci a možné spolupráce s akademií. Opravdu nevíme, zda nás má těšit vyjádření pana Jahna, že když před 14 lety odjížděl do ciziny, jediná osobnost, která dokázala v ČR uvést výzkum do praxe byl pan profesor Mařík, a po jeho návratu se v tomto ohledu nic nezměnilo. 

Radek Špicar se velmi kriticky vyjádřil k postupu finanční správy při posuzování správnosti uplatnění odpočtu nákladů na výzkum a vývoj od základu daně a vyjádřil na adresu pana Stanislava Kouby, náměstka ministryně financí ČR pro daně náměstka velké přání, aby se v budoucnu postupovalo s větším rozumem a firmy tak mohly tento vynikající nástroj, který mimochodem do české legislativy zavedl právě Martin Jahn, smysluplně využívat.

Záznam pořadu Barometr českého průmyslu

Druhé velké téma je pro firmy nedostatek kvalitních zaměstnanců, bez kterých implementace inovací a nových technologií není možná. Tento problém se táhne desetiletí a bohužel se v jeho řešení moc nepokročilo. Ano, je komplexního charakteru, hosté zmiňovali jeho různé aspekty. Nicméně je pro český průmysl natolik zásadní, že se všichni shodli, že je nejvyšší čas učinit v této otázce posun kupředu.

Pořad moderoval Michael Rozsypal z DVTV a všichni registrovaní hosté byli vyzváni k tomu, aby nám zaslali své otázky na hosty ve studiu. Příští díl budeme vysílat v září a těšíme se, že se budeme dívat i vy.