BULLETIN PRŮMYSLU 4.0

Průmyslová robotika
a automatizace
výroby, údržba

BULLETIN PRŮMYSLU 4.0         Přehled čísel         Aktuality         Odborné příspěvky         Rozhovory         Případové studie   Pravidelné rubriky     Redakce

Vážené čtenářky a čtenáři Bulletinu Průmyslu 4.0, 

 

snadná a rychlá rekonfigurovatelnost výrobních linek a jejich schopnost zpracovat široký rozsah dílů a výrobků v různě velkých dávkách je jedním z hlavních principů konceptu Průmysl 4.0. Roboty samy o sobě představují univerzální prostředek, jak flexibilitu ve výrobě zajistit. Jejich pracovní prostor je omezený pouze velikostí robota, lze je libovolně naprogramovat a připojit téměř libovolné periferie. Na druhou stranu, potřeba programování ale stejně tak flexibilitu omezuje, protože vyžaduje přítomnost specialisty a samotné přeprogramování na nový typ dílu nebo výrobní sekvenci zabere čas. Ještě horší to je při změně výroby s dostupností vhodného uchopovače nebo upínek, které umožní robotu manipulovat s příslušnými díly. Ukazuje se tedy, že robot je univerzální prostředek pouze tehdy, pokud máme dostatek času, abychom pro něj připravili speciální mechanické nástroje a přizpůsobili jej i po softwarové stránce. Bohužel při rychle měnících se požadavcích na výrobu dostatek času nemáme. Stojí tedy před námi otázka, jak celý tento proces, který můžeme rozdělit na návrh mechanických komponent a na softwarové přizpůsobení robota prostředí, automatizovat a zkrátit.