Národní průmyslový summit 2022

Termín konání: 10. června 2022

Národní centrum Průmyslu 4.0 Vás zve na klíčové setkání vrcholných představitelů vlády, průmyslu a akademie

Čas: 10:00 - 17:00
Místo: Betlémská kaple, Betlémské náměstí, Praha 1

Registrujte se 

Nemůžete se Národního průmyslového summitu účastnit osobně? Sledujte online stream, 10. 6. od 10:00 

Hosté

PANEL 1 – Energetická nezávislost a udržitelnost českého průmyslu

 • Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR
 • Stanislav Kouba, náměstek ministra financí ČR
 • Petr Třešňák, náměstek člena vlády MPO ČR
 • Michal Štefl, viceprezident Hospodářské komory ČR
 • Filip Dvořák, předseda sekce Hospodářské politiky HK ČR
 • Eduard Palíšek, člen představenstva NCP 4.0, člen představenstva SPČR a člen RVVI
 • Lubomír Stoklásek, majitel, Agrostroj Pelhřimov, a.s.
 • Radek Škoda, profesor a vedoucí oddělení Energetiky 4.0, Český institut informatiky robotiky a kybernetiky ČVUT

PANEL 2 – Pomoc technologií a vliv Průmyslu 4.0 na energetickou optimalizaci a udržitelnost

 • René Neděla, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR pro energetiku
 • Luboš Lukasík, ředitel segmentu korporátních zákazníků a státní správy, T‐Mobile Czech Republic a.s.
 • Milan Kulhánek, partner, Deloitte Czech Republic
 • František Todt, člen představenstva, ČEPRO
 • Jiří Gavor, nezávislý energetik
 • Jiří Bavor, ředitel automatizace, Atos
 • Jakub Lichnovský, partner, PRK partners advokátní kancelář

Program

09:00 – 10:00        Registrace účastníků a občerstvení

10:00 – 10:05        Prezentace výsledků nejnovější publikace Analýza českého průmyslu 2/2022

10:05 – 12:00       Druhá transformace a udržitelnost českého průmyslu

• Podpora vlády ČR k druhé transformaci českého průmyslu

• Pomoc inovací a technologií Průmyslu 4.0 v době války a krize

• Růst cen energií – dopady pro český průmysl a digitalizaci

• Politika vlády na podporu energetické nezávislosti a udržitelnosti českého průmyslu

• Jaká jsou řešení pro potenciální výpadky energií, problémy s jejími dodávkami či extrémně rostoucími cenami?

• Podpora výzkumu a technologií Průmyslu 4.0 vedoucích k energetické soběstačnosti

• Energetická infrastruktura - založená na principech Průmyslu 4.0?

12.00 - 13.00    Přátelský lehký oběd na posílení a nabrání sil pro druhý diskusní blok

13.00 - 15.00     Pomoc technologií a vliv Průmyslu 4.0 na energetickou optimalizaci a udržitelnost

• Vliv růstu cen energií na zavádění Průmyslu 4.0 a možnosti Průmyslu 4.0 snížit spotřebu energií

• Technologické nástroje pro monitoring spotřeby energie a její optimalizaci

• Decentralizace energetiky - spotřeba energie v místě výroby

• Optimalizace energetické spotřeby v průmyslovém stavebnictví, dopravě a logistice

15.00 - 17.00  Neformální diskuse, společenský raut

Událost bude tlumočena do angličtiny. The event will be interpreted into English.

Registrační formulář

Partneři Národního průmyslového summitu

Generální partner

Zlatý partner

Stříbrný partner

Projektový partner

Jak to vypadalo na Summitu 2020?