PŘÍPADOVÁ STUDIE


Digitalizace výroby v oboru elektro

Česká společnost BREMA, spol. s r.o. má výjimečnou šíři aktivit – poskytuje komplexní dodávky elektroinstalací, technické zabezpečení budov (topení, vzduchotechnika, sanitární zařízení, klimatizace). Má vlastní výrobu rozvaděčů, strojní a zámečnickou výrobu. Dělá technický facility management a servis. Její roční tržby se pohybují mezi půl miliardou až miliardou korun.

Autor: ABRA Software a.s.

Pro další rozvoj firmy bylo nutné digitalizovat výrobu a zajistit její propojení s ekonomickými procesy. Proto firma hledala jednotný informační systém.

Cílem bylo mít jeden software, který dokáže řídit projekty i výrobu. Původní systém byl čistě ekonomický, pro řízení projektů, výroby i reporty se používal Excel. Čísla v Excelu se po srovnání s účetnictvím často ukázala jako chybná. Vyhodnocení projektů mělo dvou až tříměsíční zpoždění, často přišlo až po skončení. Potřebovali jsme vyhodnocení okamžité nebo s maximálně denním zpožděním. Nový systém se musel přizpůsobit tomu, jak BREMA funguje, nesměl nás nutit dělat věci jinak.
Jaroslav Hyhlík výkonný ředitel BREMA, spol. s r.o.

Firma si vybrala informační systém FLORES, který ve výsledku zkrátil vyhodnocování projektů ze tří měsíců na jeden den, hlídá náklady v detailu až na člověka a poslední šroubek.

Řešení pomocí IS FLORES v číslech

  • 40 současných uživatelů.
  • 2 ks terminálů s aplikací FLORES odvádění výroby na dílnách pro odvody výroby přes čárové kódy.
  • 16 ks mobilní aplikace iServis pro sběr dat o zakázkách z terénu.
  • 2 ks mobilní aplikace My.FLORES schvalování pro schvalování dokladů na cestách.
  • 2 ks mobilní aplikace My.FLORES CRM pro obchodníky v terénu.
  • Aplikace Infocentrum (helpdesk/ticketovací systém) pro zadávání požadavků samotnými zákazníky.
  • Business Inteligence.

Přínosy po zavedení IS FLORES

100% dohledatelnost: servis má přesné informace o tom, co v daném výrobku je, co bylo v jakém projektu nainstalováno, kdy a kým. Při obdržení vadné série od výrobce lze snadno zjistit rozsah nutných změn/co je třeba vyměnit.

  • Řízení projektů – náklady a termíny, technické změny
  • Vyhodnocení projektů zkráceno ze 3 měsíců na okamžité/jednodenní.

Je dobře vidět, jestli se projektový manažer vejde do plánovaných nákladů. Nemůže objednat za více, než má přidělený rozpočet. Náklady se sledují v detailu na člověka/šroubek.

Sledování technických změn proti původnímu projektu. Včas je možné jednat s klientem o změně rozsahu prací.

Hlídání dodržení termínů dodávek materiálu, požadované vs. potvrzené datum.

Sledování požadavků na interní/externí subdodávky.

Tři rozpočty: smluvní rozpočet, realizační rozpočet (plánované náklady) a skutečné aktuální náklady. Vazby mezi řádky všech tří rozpočtů.

Řízení výroby – náklady a termíny

Kdykoliv je vidět volná kapacita výroby a čím je výroba právě obsazená, lze rozhodovat o prioritách podle přesných čísel, ne podle dojmů.

Přesné měření produktivity a sledování plnění normohodin pomocí terminálů s aplikací FLORES odvádění výroby na dílnách, nikdo si už nemůže upravit čísla v Excelu, aby vypadal lépe.

  • Lidé vědí, že jsou měřeni a kontrolováni, stoupla produktivita.