ŘEŠENÍ Z PRAXE


2 200 000 cyklů

Jaké řešení zvolit pro automatizační úlohu, kde je potřeba skloubit životnost pneumatického válce s „inteligencí“ elektrického pohonu? Nabízí se použití kombinace jednoduchého pneumatického válce s chytrým ventilovým terminálem typu VTEM. Na příkladu testovací linky pedálů vám takovou aplikaci přiblížíme.

Autor: Festo

Opava je nejen krásné slezské město, ale nese si i významnou průmyslovou tradici. Zdejší podnik Ostroj Opava již ve své původní velikosti neexistuje, zůstal tu však po něm velký průmyslový areál a šikovní lidé. Obojí se hodilo kanadské společnosti KSR International Co., která má více než padesátiletou tradici v oblasti automobilového průmyslu a je lídrem v návrhu a výrobě pedálových systémů vozidel. Mezi její zákazníky patří přední výrobci automobilů, jako jsou např. Ford, Audi, Škoda, Seat, Land Rover, Hyundai, Bentley…

V roce 2005 společnost otevřela právě v Opavě svůj výrobní závod pod názvem KSR Industrial, s.r.o. Za dobu jeho existence se však mnohé změnilo – to, co začínalo jako pouhá montovna, je dnes plnohodnotný výrobní závod s vlastním oddělením testování a s neustále rostoucím podílem výzkumných a vývojových aktivit. Právě pro oddělení testování navrhla a zkonstruovala společnost IFTSolution tři testovací stanice pedálových skupin.

Osm týdnů šlape na pedály

Jistě jste už někdy navštívili některý z obchodů IKEA a jako technici jste si nemohli nevšimnout live ukázek zkoušení nábytku – těch zařízení, která pořád dokola otevírají a zavírají zásuvky nebo simulují usednutí člověka do křesla… Principiálně naprosto stejně probíhá testování pedálů či pedálových skupin. Testovací zařízení jednoduše pořád dokola „šlape na pedál“. Konkrétní průběh zkoušek si předepisuje každý výrobce vozidla sám, ale obecně mluvíme o zkouškách představujících až

2 200 000 cyklů u nejnamáhanějšího plynového pedálu a 400 000 cyklů u spojky nebo brzdy. Vyjádřeno časově je to až osm týdnů nepřetržitých testů.

Požadavek na velkou variabilitu

Je vám určitě jasné, že při tak širokém záběru společnosti KSR Industrial byla jedním ze základních požadavků na testovací zařízení velká flexibilita v možnosti změny testovacích parametrů. Zařízení musí umět zvládnout jak zmíněné životnostní, tak i destruktivní testy, při nichž se operuje se silami na hranici 5 000 N. Musí umět měřit nejen mechanické parametry (průběhy sil), ale i elektrické výstupy (potenciometry snímající aktuální polohu pedálu). A protože automobily jezdí ve všech klimatických pásmech, je testovací stolice zároveň klimakomorou pro testy v rozmezí teplot –40 až +80 °C.

Odolný a chytrý spojili své síly

Právě pro takový typ úlohy je ideální kombinace pneumatického válce a Motion Terminalu. Samotný pneumatický válec do řešení vnáší jednoduchou konstrukci a s tím související bezproblémový provoz a dlouhou životnost. „Chytrý“ Motion Terminal pak přináší obrovské možnosti pro regulaci. Jeho základ tvoří ventil, který může cyklicky a velmi rychle měnit své funkce a tím plně nahrazuje všechny řídicí a regulační komponenty. Tento ventil totiž obsahuje čtyři 2/2 ventily v můstkovém zapojení a ty jsou řízeny rychlými piezoventily. Každý ventil tedy může mít funkci jak standardních ventilů, tak i ventilů, které regulují tlak či průtok.

„Mozkem“ terminálu je řídicí jednotka, která jednotlivé ventily ovládá. Dokáže i během provozu měnit funkce ve ventilech a jejich parametry. Řídicí jednotka používá aplikace Motion Apps. Ty slouží jak k řízení ventilů, tak k diagnostice pneumatického obvodu, ale i ke snížení spotřeby stlačeného vzduchu.

Zdeněk Rykala ze společnosti IFTSolution, která celé zařízení konstruovala, k tomu říká: „Těší nás, když se nám podaří prosadit u zákazníka nasazení technických novinek, jejichž přidaná hodnota kvalitativně i výkonově posune dané zařízení kupředu oproti stávajícím používaným technologiím. Jsme malá firma se zkušeným týmem, pro který sledování vývoje v oblasti technických novinek a jejich aplikace nejsou jen výzvou, ale navíc nám přináší konkurenční výhodu v oboru.“

Závěr

Až příště usednete za volant svého vozidla a podvědomě sešlápnete pedály, vězte, že byly vyvinuty a pečlivě odzkoušeny tak, aby s velkou rezervou překonaly životnost celého vozidla. Automatizace a výrobky Festo tak přispívají k tomu, aby váš život byl pohodlný a bezpečný.

 Výkonnou, chcete-li silovou část testovacího zařízení tvoří klasické pneumatické válce.

„Mozkem“ celého zařízení je pak Motion Terminal typu VTEM

Zdeněk Rykela, Festo

IFTSolution s. r. o., Vratimov, Česká republika

Služby a řešení v oblasti průmyslové automatizace, kontroly kvality, automatizovaných testovacích a měřicích systémů nejen pro sériovou výrobu průmysl, automobilový průmysl, potravinářství, tiskařský průmysl, výroba hraček, výroba hadic, trubek a lan...