Digitalizace nevýrobních procesů

21. dubna 2022

Termín:  čtvrtek 21. dubna 2022 | 9:00 - 16:00

Místo: Klastr mechatronika, Průmyslová 1298, 334 41 Dobřany

Program: odborné přednášky, workshopy, exkurze do výrobního závodu COMTES FHT

Účast na akci je zdarma na základě registrace. Kapacita omezena. 

Digitalizace a automatizace nevýrobních procesů je oblast, která skrývá velký potenciál úspory času a cenných lidských zdrojů, přesto zůstává tak trochu ve stínu automatizace a robotizace samotné výroby.

Automatické párování faktur, online propojení dodavatelsko-odběratelského řetězce v reálném čase nebo trénink a školení zaměstnanců pomocí virtuální reality dokáží ušetřit čas i peníze a zvýšit efektivitu celého procesu. Ani e-commerce už dávno není výsadou retailu, ale stala se jedním z nástrojů komunikace se zákazníky i pro klasické výrobní či strojírenské společnosti.

Na společné akci Klastru mechatronika a NCP4.0 v Dobřanech vám představíme možnosti digitalizace a automatizace nevýrobních procesů firmy, důvody pro zavedení "paperless office" a nástroje, které k tomu můžete využít. Povíme si, jak správně komunikovat změny spojené se zaváděním nových technologií se svými zaměstnaci a jak si stanovit strategii digitalizace. 

Přednáškovou část doplní odpolední workshopy na vybraná témata a možnost exkurze do závodu COMTES FHT, kde ukážeme jak se digitalizace nevýrobních činností propisuje do výrobní reality. 

Program akce


8:30 - 9:00

Registrace


9:00 - 9:10

Zahájení akce 

Představení Klastru Mechatronika, NCP4.0 a DIH HIVE                                       


9:10 - 9:30

Proč digitalizovat nevýrobní procesy ve firmě

Tomáš Krýsl - Česká asociace interim managementu

Digitalizace firemních procesů, ať už administrativních nebo výrobních, je náročný a dlouhodobý proces, který je důležité dobře promyslet a připravit. Jak k digitalizaci přistoupit, co od ní firmy mohou očekávat a jak na zavádění nových technologií a postupů připravit zaměstnance? Na příkladech z praxe si povíme jak probíhá příprava procesů pro digitalizaci, co je a není jejím cílem, jak vypadá firemní kultura podporující digitální transformaci a mnoho dalšího, co byste měli vědět, než se do digitalizace sami pustíte.  


9:30 - 9:50 

Digitalizace nutně neznamená automatizaci. Jak Vám s tím pomůže ERP systém?

Petr Vojta - obchodní ředitel ABRA Software

Moderní informační systém neplní pouze úlohu evidence a plánování zdrojů, ale tvoří platformu pro propojení mezi fyzických světem a světem IT. Otevřené informační systémy navíc umí komunikovat s ostatními specializovaným aplikacemi i digitálně propojovat celý odběratelsko-dodavatelský řetězec. S digitalizací přichází prostor pro automatizaci procesů od přijetí poptávky, naplánování výroby, zajištění materiálu, sledování výroby, skladování, odeslání výrobku zákazníkovi až po vystavení faktury. Také reporty a informace pro management nemusí být pouze na vyžádání, ale plně online. Navíc díky automatizaci nevýrobních procesů mohou být i výrobní firmy, aktivní v e-commerce světě!


9:50 - 10:10

Prvním krokem k digitalizaci je mít digitální strategii firmy

Lubomír Kristek - konzultant, Národní centrum Průmyslu 4.0

Digitální strategie by měla být základním dokumentem, dle kterého probíhá postupný proces digitální transformace. Výchozím bodem pro správně nastavenou strategii je zhodnocení tzv. digitální zralosti podniku. NCP4.0 spolu se svými partnery vyvinulo a otestovalo unikátní metodiku právě pro potřeby malých a středních firem. DigiAudit je analýza činností vaší firmy z různých úhlů pohledu a úrovní digitalizace. 


10:10 - 10:30

Příklad z praxe

Adam Jelínek – ředitel pro digitální platformy a produkci, Nakladatelství Fraus, s.r.o. 

Nakladatelství Fraus kontinuálně digitalizuje své procesy od účetnictví, přes CRM a projektové řízení po docházku a rezervaci majetku. V době Covidu se přidala i otázka efektivní vzdálené komunikace a evidence práce. V rámci prezentace se dozvíte jak pozitivní tak i negativní zkušenosti z posledních několika let.


10:30 - 11:00

Přestávka 


11:00 - 11:20

Optimalizace a automatizace nevýrobních procesů pomocí moderních nástrojů

Jan Hejtmánek - ředitel v oddělení robotické automatizace procesů Deloitte

Nevýrobní procesy ve výrobních podnicích jsou často přehlíženou částí organizace. S moderními (cloudovými) nástroji a automatizací v „low-code“ nástrojích je možné automatizovat s rozumnou návratností i agendy, které v organizaci zabírají velmi malou část pracovní agendy (i kolem 20 min denně). V rámci přednášky projdeme obecné přístupy k nalezení vhodných kandidátů pro automatizaci a jejich následnou realizaci. Ukážeme si reálné výsledky v agendách velkých i středních výrobních podniků – u výrobních podniků více než kde jinde platí, že automatizace agendy musí být přes jednotlivé agendy.


11:20 - 11:40

Digitalizace procesu onboarding, vzdělávání a tréningu zaměstnanců prostřednictvím virtuání reality

Marek Bárdy - ředitel VR Training, CEO CIE Group

Firmy a jejich personální oddělení se snaží najít způsoby a řešení, do kterých se vyplatí investovat prostředky za účelem zvýšení efektivity vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. V dnešní době není jednoduché najít a udržet si kvalitní zaměstnance. Proto většina firem pracuje na rozvoji svých stávajících zaměstnanců. Vlivem turbulence trhu, který se odráží v rozdílných požadavcích na tréningy zaměstnanců v čase, je zajištění kvalitního dlouhodobého rozvoje zaměstnanců konvenčními principy těžko udržitelné, bez vlivu na razantní zvýšení nákladů v této oblasti. V tomto odvětví se aktuálně objevila naprosto zásadní inovace, která splňuje i ty nejpřísnější požadavky zaměstnavatelů – virtuální realita (VR).


11:40 - 12:00

DON‘T PANIC - Kybernetická bezpečnost jako součást krizového plánování firmy

Jiří Bavor - Head of Manufacturing SEE, ATOS

Konečným cílem kybernetické ochrany ve výrobním podniku není ochrana IT systémů ale ochrana výroby, ochrana majetku firmy a ochrana bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Proto se na kybernetickou ochranu nelze dívat jako na záležitost a odpovědnost IT oddělení, ale jako na odpovědnost vedení firmy a důležitou součást krizového plánování firmy. Až útok nastane musíte být připraveni – musíte vědět KDO a CO udělá jako první, jako druhé …. musíte vědět jak ochráníte majetek firmy a bezpečnost zaměstnanců a jak co nejdříve a nejefektivněji obnovíte výrobu.


12:00 - 12:20

Příklad z praxe

Michal Zemko – výkonný ředitel, COMTES FHT a.s.

Výzkumná organizace COMTES FHT a.s. má inovace v krvi a nevyhýbá se jim ani oblast administrativních procesů. Ze začátku se digitalizovaly procesy směrem od papíru k souborům, později od souborů k ERP a databázím. Do toho přišla transformace z malé na střední společnost, plnění podmínek výzkumné organizace a poskytovatelů dotací a nesmíme zapomenout ani na COVID, který digitalizaci popohnal v různých směrech.  Podělíme se s vámi o zkušenosti z digitalizace vybraných procesů a jejich „sociologických dopadů."


12:20 - 13:00

Oběd


PRAKTICKÉ WORKSHOPY


13:00 - 13:30

Praktické příklady automatizace procesů od přijetí objednávky až po vystavení faktury

Petr Vojta - obchodní ředitel ABRA Software

Jak vzít fakturu jenom jednou do ruky? Jak expedovat zboží na jeden klik? Jak vědět, aniž byste se museli ptát? Představíme konkrétní místa a procesy kde lze díky automatizaci dosáhnout vyšší produktivity práce, zrychlení i nevýrobních procesů a snížení administrativy. Detailněji projdeme oblasti, kde může moderní ERP systém s digitální transformací a automatizací pomáhat a jaké jsou k dispozici nástroje.


13:30 - 14:00

Deloitte Digital Discovery a následná automatizace rutinních administrativních procesů

Jan Hejtmánek - ředitel v oddělení robotické automatizace procesů Deloitte
Juraj Kiš - oddělení robotické automatizace procesů Deloitte

V rámci wokshopu ukážeme celostní automatizaci na dvou konkrétních aplikacích. V první části si ukážeme přístup Deloitte Digital Discovery, automatizované hledání souvislostí mezi aktivitami a zobrazení administrativních procesů ve společnosti. V druhé části si ukážeme automatizaci pomocí moderních „low-code“ nástrojů, které mají ambici na jedné straně nahradit zastaralá makra a na straně druhé doplnit už funkční automatizaci pomocí klíčových IT systémů firmy (ERP, CMS, CRM,…). Ukážeme si typický přístup k využití těchto moderních nástrojů a na co si dát pozor, aby podobný program ve firmě měl úspěch.


14:00 - 14:30

Odpolední káva


14:30 - 16:00

Exkurze do COMTES FHT

Ukázky propojení digitalizovaných administrativních procesů do výroby.


16:00

Ukončení akceMísto konání

Klastr mechatronika
Průmyslová 1298, 334 41 Dobřany

Partnerem akce je