Kam směřuje český průmysl?

Národní průmyslový summit 2020 je jedinečné setkání na nejvyšší úrovni, které si klade za cíl propojit průmyslovou, vědeckou a politickou reprezentaci státu při řešení aktuálních otázek směřování a rozvoje českého průmyslu a to zejména s ohledem na hospodářskou krizi způsobenou pandemií COVID-19.

Pozvání do panelu odborníků potvrdili nejvyšší zástupci vlády včetně premiéra Andreje Babiše, místopředsedy vlády pro hospodářství Karla Havlíčka, ministryně financí Aleny Schillerové, ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, dále vedení nejvýznamnějších průmyslových svazů – prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, a osobnosti z akademické sféry – rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, rektor VUT prof. Petr Štěpánek nebo rektor VŠB-TUO prof. Václav Snášel. 

Více informací a registrace zde.