INTERNET VĚCÍ OTEVÍRÁ NOVÉ MOŽNOSTI V LOGISTICE


Nové trendy v logistice

Jak budou vypadat sklady budoucnosti? Když hledali naši předchůdci před 30 lety odpověď na tu samou otázku, měli to o dost jednodušší než my. Tradiční maloobchod a schémata distribuce materiálu a produktů – všechny hodnoty se zdály neotřesitelné. Rapidní vývoj technologií a změny v chování spotřebitelů stále dodavatelský řetězec nedokázal absorbovat... Jakmile se zdá, že již jsou na cestě řešení pro neustále se zvyšující tlak na rychlost a flexibilitu dodavatelského řetězce, přicházejí hned nové trendy.

Autor:

Panattoni Europe 

Internet of things, physical internet a další nové neprobádané oblasti se otvírají před maloobchodníky, výrobci, logisty. A v neposlední řadě před staviteli logistických areálů. Je potřeba si uvědomit, že od kliku zákazníka v online obchodě většinou neuběhne ani 24 hodin do dodání zboží. Přenastavení a naprogramování systému může trvat dny, měsíce. Příprava skladů je ale dlouhodobá a příprava většiny projektů trvá roky až dekádu. 

Developeři se dnes snaží reagovat na velice dynamický vývoj v logistice tak, že budují logistické areály jako velice efektivní infrastrukturu, kde činnosti v jednotlivých halách jsou minimálně omezovány parametry budov samotných. Jinými slovy logika provozu se bude muset díky kybernetice co nejvíce přiblížit fungování online aplikací a chování zákazníků. Co určitě uvidíme v budovách budoucnosti, je více informačních technologií pro sledování pohybu zboží a lidí kvůli větší bezpečnosti a omezení chybovosti. Logistické budovy budou připomínat spíše datová centra, kde se budou čím dál častěji přesouvat stále větší objemy informací. Současně bude pokračovat „zelenání“ průmyslových budov, velkým tématem bude energetická soběstačnost, hospodaření s vodou a omezování tepelných ostrovů. Stavitelé následují nejmodernější trendy a certifikují budovy dle nejaktuálnějších světových standardů. 

Bílým místem ve futuristických vizích zatím zůstává zásobování měst v návaznosti na další rozvoj elektronického obchodu a omezování velkoformátového maloobchodu. Skvěle je vyřešená fáze marketingu, výběru a nákupu zboží, ale fyzické dodání zatím zástupci samosprávy nechtějí vůbec řešit. Ve městech dochází ke zneužívání dopravní infrastruktury ve špičkách dopravními společnostmi a svozem odpadu. Smart city ale nemá být o chytrých koších, ale zejména o řízení infrastruktury, která je již vybudována, a efektivním řešení logistiky poslední míle. Silniční síť je například využívána v nočních hodinách jen z několika procent a přes den je naopak přetížena.  

Celý dodavatelský řetězec prochází velice rychlou proměnou v závěsu za moderními technologiemi. S ohledem na velkou setrvačnost při plánování budov nám nezbývá v tuto chvíli nic jiného, než být vizionáři a vsadit na nemovitosti, které budou umožňovat maximální prostupnost zboží, dat a lidí. Physical internet je tu!